III. Murat Dönemi Önemli Olaylar Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

III. MURAT DÖNEMİ (1574 – 1579)

Bu dönemde,Sokollu, taht kavgalarıyla çalkalanan Lehistan’ı Fransızların da desteğiyle himaye altına aldı. Böylece Osmanlılar Baltık Denizi’ne ulaşmış oldu (1575).

Osmanlı ordusu Vadiüsseyl Savaşı’nda (Üç Kral Savaşı) Portekizlileri yenerek Fas’ı Osmanlı egemenliğine aldılar.

Örnek: Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkan Canberdi Gazali ve Ahmet Paşa ayaklanmalarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısır’a egemen olmak
B) Toprak düzenini değiştirmek
C) Devlet rejimini değiştirmek
D) Hanedan değişikliği yapmak
E) Islahat hareketlerine karşı çıkmak

Çözüm: Canberdi Gazali ve Ahmet Paşa ayaklanmalarının ortak amacı Mısır’a egemen olmaktır. Doğru cevap (A) seçeneğidir.

Örnek 2: Osmanlı Devleti’nin Yükselme döneminde;

I. Rodos ve Kıbrıs adaları alınmış,

II. Haçlı Donanması, Preveze Deniz Savaşı’nda yenilgiye uğratılmış,III. Cezayir, Trablusgarp ve Tunus Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti’nin denizcilikte ilerlediğine
B) Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyetinin güçlendiğine
C) Osmanlı sınırlarının genişlediğine
D) Karadeniz’de üstünlüğünün Osmanlı Devleti’nin eline geçtiğine
E) Denizlerdeki başarıların Kuzey Afrika’da genişlemeye etki ettiğine

Çözüm: Cevap D Seçeneğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi