II. Bayezid Dönemi (1481 – 1512) Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

II. BAYEZİD DÖNEMİ (1481 – 1512)

Fatih Sultan Mehmet’in ölümünden sonra Manisa Valisi II. Bayezid hükümdar oldu. Diğer oğlu Karaman valisi Cem’in de hükümdarlık iddiasında bulunmasıyla taht mücadelesi başladı. II. Bayezid’i devşirme devlet adamları ve Yeniçeriler, Cem’i ise Türkmenlerin desteklemesi sonucu sarayda Türkmen — devşirme çekişmesi de başladı. Cem’in imparatorluğu paylaşma teklifini II. Bayezid reddetti. Bunun üzerine Cem Bursa’da hükümdarlığını ilan etti ve kendisine bağlı kuvvetlerle ayaklandı. Ancak yapılan savaşı kaybetti ve Mısır’a kaçarak Memluklara sığındı. Memluklar ile Karamanoğulları’nın desteği ve kışkırtmasıyla yeniden harekete geçtiyse de yine başarılı olamadı. Sonuçta Rodos şövalyelerine sığındı. Rodos şövalyelerinin Cem’i Osmanlıya karşı bir koz olarak kullanmaları Avrupalı devletleri harekete geçirdi. Cem, Papa’nın ondan sonra ise Fransa’nın eline geçti. Avrupalı devletler, Cem’i kullanarak bir Haçlı seferi düzenlemeyi amaçlamışlarsa da Cem’in ölümüyle bu amaçlarına ulaşamamışlardır.

Osmanlı – Memluk İlişkileri (1485 – 1491)Fatih’in son zamanlarında Hicaz su yolu sorunu nedeniyle bozulan Osmanlı — Memluk ilişkileri bu dönemde savaşa dönüşmüştür.

Osmanlı – Memluk Savaşları’nın nedenleri şunlardır

  • Hicaz su yolları sorunu
  • Memlukların Cem Olayı’nda Cem’i desteklemeleri ve kışkırtmaları
  • Hacıların güvenliğinin sağlanma meselesi
  • Memlukların, Dulkadiroğulları üzerinde hak iddia etmesi
  • Osmanlılara karşı Venediklilerle iş birliği yapması
  • Hindistan’dan Osmanlı’ya gelen hediyelere Memlukların el koyması 1485 – 1491 yılları arasında yapılan savaşlarda Memluklar daha başarılı olmalarına rağmen ekonomik yapıları çok sarsıldığı için barış istediler. Eski sınırların geçerli olduğu bir barış antlaşması imzalandı.

Osmanlı – İran İlişkileri ve Şahkulu İsyanı (1511)

Akkoyunlu Devleti’nin yıkılmasından sonra bölgede kurulan Safevi Devleti’nin başlattığı Şii propagandası Anadolu’da iç karışıklıklara ve huzursuzluklara neden oldu. Şii dervişlerden Şahkulu, Türkmenlerin de desteğiyle Antalya ve Burdur dolaylarında büyük bir ayaklanma başlattı. Ayaklanma bastırıldı ve Şahkulu idam edildi.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi