Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İbadetin Anlamı ve Kapsamı

İbadet: Boyun eğme, itaat, kulluk, tapma anlamlarına gelir. Kulun inandığı ve gönülden bağlandığı yüce varlığa karşı kulluk görevini getirmesi ve onunla manevi bir bağ kurmaya çalışmasıdır. İslam’a göre ise, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yine Allah’ın yapılmasını istediği bazı davranış ve hareketleri belli zamanlarda yerine getirmektir.

İbadet yalnızca Allah istediği için yapılmalıdır. ibadette Allah’a karşı sevgi, saygı, inanç ve bağlılık gösterilir. İbadet, Allah’a karşı kulluk görevinin yerine getirilmesidir. Hiçbir ibadetin başka bir ibadetin yerine geçmediğini de unutmamak gerekir. Örneğin oruç tutmak yerine namaz kılmak şeklindeki davranış doğru değildir. ibadette dünyalık bir karşılık beklenmemelidir. Çünkü ibadetlerin karşılığı ahirette cennet nimetleri olarak verilecektir. Ayrıca ergenlik çağına gelmiş ve akıl sağlığı yerinde olan her Müslüman, temel ibadetleri yerine getirmekle yükümlüdür.

”Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi, 4)

İslam’ın temel (farz) ibadetleri; Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmektir. Bunların dışında bayram namazları ve fitre gibi vacip, teravih namazı ve umre gibi sünnet olan ibadetler de vardır. Kur’an okumak, dua etmek, selamlaşmak, ilim öğrenmek, helal kazanç için çalışmak, anne ve babaya iyi davranmak, güler yüzlü olmak vb. faydalı ve güzel olan iş ve davranışlar da ibadet sayılmıştır.

Niçin İbadet Edilir?

  • Allah’ın emrini yerine getirmek ve onun rızasını kazanmak için.
  • Allah’a kulluk etmek için.
  • Verdiği sayısız nimetlere şükretmek için
  • Allah’a olan inancın, sevgi ve saygının güçlenmesi için
  • Ahlakı güzelleştirerek kötü duyguları yok etmeye yardımcı olduğu için
  • Günah işlemekten uzaklaştırdığı için
  • Dünyada huzurlu bir hayat sürmek için
  • Ahirette cenneti kazanmak için
  • İnsana sorumluluk bilinci kazandırdığı için] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar