I. Murat (Hüdavendigar) Dönemi (1362 – 1389) Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

BİRİNCİ MURAT (HÜDAVENDİGAR) DÖNEMİ (1362 — 1389)

Orhan Bey’in ölümünden sonra tahta oğlu Birinci Murat geçti. İpsala, Dedeağaç ve Dimetoka alınarak Rumeli’deki fetihler devem ettirildi.Edirne’nin Fethi (1362)

Bizans ve Bulgar orduları Sazlıdere Savaşı’nda yenilgiye uğratılarak Edirne alındı. Daha sonra Gümülcine ve Filibe’nin de alınmasıyla Bizans’ın Balkanlarla bağlantısı kesildi ve Osmanlının batı yönündeki fetihleri kolaylaştı.

Sırp Sındığı Savaşı (1364)

Edirne’ye doğru ilerleyen Haçlı ordusunu Hacı İlbey komutasındaki Osmanlı birlikleri Meriç Nehri civarında ani bir baskınla Sırp Sındığı Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğrattı. Sırp Sındığı Savaşı sonunda Bulgar Krallığı Osmanlı egemenliği altına alındı.Çirmen Savaşı (1371)

Sırpların, Sırp Sındığı yenilgisinin intikamını almak istemelerinden dolayı başlattıkları Çirmen Savaşı’nı Osmanlı kuwetleri kazandı. Çirmen Savaşı sonunda Makedonya yolu Osmanlılara açıldı ve Sırp Krallığı Osmanlı egemenliği altına alındı.

Çirmen Savaşı (1371)

Sırpların, Sırp Sındığı yenilgisinin intikamını almak istemelerinden dolayı başlattıkları Çirmen Savaşı’nı Osmanlı kuvvetleri kazandı. Çirmen Savaşı sonunda Makedonya yolu Osmanlılara açıldı ve Sırp Krallığı Osmanlı egemenliği altına alındı.

Ploşnik Savaşı (1388)

Osmanlı güçlerinin Balkanlarda önemli merkezler olan Manastır, Sofya ve Niş’i alması üzerine; Bosna, Arnavut, Sırp ve Macar ittifakı oluşturuldu. Osmanlı güçleri Ploşnik’te ani bir baskınla yenilgiye uğratıldı.Birinci Kosova Savaşı (1389)

Osmanlı keşif birliğinin Ploşnik’te yenilgiye uğraması Haçlıları Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan atmak konusunda ümitlendirdi. Macar, Leh, Sırp, Arnavut, Eflak ve Hırvat kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusu Kosova’da yapılan savaşı kaybetti.

Birinci Murat savaş meydanında bir Sırp tarafından öldürüldü.

Anadolu’daki Faaliyetleri

Birinci Murat döneminde Anadolu Türk birliğini kurma çalışmaları devam etti.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Germiyanoğulları’ndan çeyiz karşılığı Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı alındı.
  • Hamitoğulları’ndan para karşılığı Isparta, Yalvaç, Seydişehir, Beyşehir ve Akşehir alındı.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi