Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

HZ. MUHAMMED UYARICIDIR

Yüce Allah Hz. Peygamberden insanları uyarmasını istemiştir. İnsanlar, puta tapmanın ne kadar yanlış bir düşünce ve inanç olduğunu ancak peygamberin uyarmasıyla fark etmişlerdir. Bu sayede onları yanlışlar konusunda uyarmış ve kötü sondan kurtarmıştır.

“Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.” (Ahzab suresi 45)

AYET

“Ey bürünüp sarınan (Resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Rabbinin rızasına ermek için sabret.” (Müddessir suresi, 1-7)

Hz. Peygamber insanları Allah’tan başkasını ilah edinmemek, kötülüklerden sakınmak, Allah’ın emirlerine karşı gelmemek vb. konularda uyarmıştır. Peygamberler ancak uyarmakla görevlidir. Onların uyarılarına rağmen hala yanlışta ısrar edenler olursa artık peygamberler o kişilerden sorumlu değildir. Çünkü bir insanın hidayete ermesi yani doğru yolu bulması peygamberlerin elinde değildir.

AYET

“…Sana ancak (Allah’ın emirlerini) tebliğ etmek düşer. Hesap yalnız bize aittir.” (Ra ’d suresi, 40)

Uyarmak, sadece yanlış yolun sonunun kötü olacağıyla korkutmak şeklinde değildir. Ayrıca peygamberler insanlara müjdeleyicidirler. Doğru yolu bulanların kavuşacakları güzel nimetleri de haber verir. Uyarmaktan amaç, kötülükten men etmek; müjdelemekten amaç ise iyiliğe ve doğru yola teşvik etmektir.

AYET

“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik…” (Seb’e suresi, 28)

“Dinde zortama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik  birbirinden ayrılmıştır…” (Bakara suresi, 256)

AYET

”O hâlde (Resulüm!) öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onlar üzerinde bir zorba değilsin.” (Gaşiye suresi, 21-22)

Peygamber efendimiz insanları İslam’a davet ederken son derece güzel bir üslup ve yumuşak bir dil kullanmış ve onları inanma konusunda hiçbir zaman zorlamamıştır. Zaten onun bu güzel üslubu sayesinde birçok insan gönülden Müslüman olmuştur.

AYET

”(Resulüm!) Sen, Rabb’inin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et…” (Nahl suresi, 125)

AYET

“Allah’tan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin; sonra onlar da bilgisizce, düşmanca Allah’a söverler.” (En ‘am suresi, 108)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar