Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

HZ. MUHAMMED (SAV) BİR İNSANDIR

Yüce Allah insanlara gönderdiği bütün peygamberleri yine insanlardan seçmiştir. Dolayısıyla Hz. Muhammed de bir insandır. Onun da başına, her insanın başına gelebilecek birtakım olaylar gelmiştir. Henüz doğmadan babasını, küçük yaşta annesini, daha sonra da dedesini kaybetmiştir. Herkes gibi evlenmiş ve yuva kurmuştur. Onun peygamberliğini çekemeyen bazıları peygamberliğin insanüstü bir varlık olması gerektiğini iddia etmişlerdir. Hâlbuki 0, herkes gibi çarşı pazarda dolaşıyor ve ihtiyaçlarını kendi karşılıyordu. O ancak Allah’ın bildirdiğini bilebilirdi. Hz. Peygamber, vahiy almasının dışında insanüstü vasıflara sahip değildi.

AYET

“…Bu ne biçim peygamber (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor! Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı! Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yiyip zahmetsizce geçimini sağlayacağı bir bahçesi olmalıydı…” (Furkan suresi, 7-8)

”De ki: Ben size Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem, size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım…” (En’am suresi, 50)

Hz. Muhammed, diğer insanlar gibi duyguları olan, yeri geldiğinde üzülen, yeri geldiğinde neşelenen, rızkını kazanmak için çalışmak zorunda olan bir insandı. Hatta çoğu zaman yokluğun ve açlığın acısını çekerdi. Şayet meleklerden bir peygamber olsaydı, insanların onu örnek almaları mümkün olmazdı.

Peygamberimiz, ruhbanlığı reddetmiş ve dinî yaşama uğruna dünyadaki sorumlulukların terk edilmesine karşı Çıkmıştır. Kendisi hastalandığında bunun şifasını, ilacını bulmaya çalışmıştır. 0, kendisinin olduğundan aşırı yüceltilmesine asla müsaade etmemiş ve zaten her insan gibi eceli geldiğinde o da vefat etmiştir
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar