Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

Hukuk alanında inkılapların yapılmasında,

 • Osmanlı Devleti’nde hukuk birliğinin olmaması
 • Var olan sistemin, laik ve demokratik yönetim anlayışı ile bağdaşmaması
 • Osmanlı hukukunda cinsiyet ayrımının yapılması gibi nedenler etkili olmuştur.

Hukuk Alanında Yaşanan Değişim Süreci

 • 1924 Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.
 • 1924 Şeriye Mahkemeleri kaldırıldı.
 • 1924 Anayasası yürürlüğe girdi.
 • 1925 Ankara Hukuk Mektebi açıldı.
 • 1926 Medeni Kanun kabul edildi (İsviçre’den uyarlandı).
 • 1926 Ceza Kanunu kabul edildi (İtalya’dan uyarlandı).
 • 1926 Borçlar Kanunu kabul edildi (Almanya’dan uyarlandı).
 • 1928 Devletin dini İslam’dır, hükmü anayasadan çıkartıldı.
 • 1929 İdare Hukuku kabul edildi (Fransa’dan uyarlandı).
 • 1930 Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı.
 • 1937 Atatürk ilkeleri anayasaya konuldu.
 • 1934 Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı.

Medeni Kanun (17 Şubat 1926)

Yeni Türk Devleti,

 • Hukuk kurallarını çağdaşlaştırmak
 • Hukuk birliği sağlamak
 • Hukuksal açıdan cinsiyet ayrımına son vermek
 • Yargıda başka devletlerin müdahalesini engellemek
 • Laik hukuk sistemine geçmek

vb. amaçlardan dolayı 17 Şubat 1926’da İsviçre Medeni Kanunu’nu örnek alarak Türk Medeni Kanunu’nu hazırlamış ve 4 Ekim 1926’da yürürlüğe koymuştur.

İsviçre Medeni Kanunu,

 • Laik hukuk anlayışına göre hazırlanmış olması
 • Avrupa’nın en son hazırlanan hukuk kuralları olması
 • Sorunlara pratik çözümler getirmesi
 • Türk toplum yaşantısına uyması

vb. sebeplerden dolayı örnek alınmıştır.

Bu kanunla,

 • Tek eşli evlilik kabul edildi.
 • Resmi nikah zorunluluğu getirildi.
 • Evlilikte yaş sınırı getirildi.
 • Boşanma şartlara bağlandı.
 • Kadın – erkek eşitlik ilkesi getirildi.
 • Mirasta kadın – erkek eşitliği sağlandı.
 • Evlenmede eşlerin isteği esas alındı.

* Türk Medeni Kanunu ile Türkiye’de yaşayan azınlıklar da bu kanuna tabi oldu. Patrikhane’nin dünyevi, yetkileri sona erdi. Böylece yargıda birlik sağlandı.

Siyasal Alanda Kadınlara Tanınan Haklar

Yeni Türk Devleti Türk kadınına;

 • 14 Temmuz 1930’da “Belediyeler Kanunu’nu” çıkararak Belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı,
 • 26 Ekim 1933’de köy seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı,
 • 5 Aralık 1934’te Milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

Avrupa’dan Alınan Diğer Kanunlar

Ceza Kanunu kabul edildi (İtalya).

Borçlar Kanunu kabul edildi (Almanya).

İdare Hukuku kabul edildi (Fransa).
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar