Kategoriler: 8. Sınıf Matematik, Matematik

Veriler çok fazla olduğunda verileri tek tek grafiğe aktarmak ve oradan bilgiye ulaşmak zordur. Böyle durumlarda veriler gruplandırılarak sütun grafiğe aktarılır. Verilerin gruplandırılmasıyla oluşan sütun grafiğe histogram denir.

Histogram oluşturulurken aşağıdaki sıra izlenir,

1. Uygun grup sayısı belirlenir.
2. Açıklık bulunur.
3. Grup genişliği bulunur. Grup genişliği bulunurken açıklık grup sayısına bölünür ve çıkan sonuçtan büyük en en küçük doğal belirlenir.
4. Grup aralığını ve gruptaki veri sayısını gösteren tablo oluşturulur.
5. Grafik adlandırılır ve histogram oluşturulur.

Örnek: Bir okulda öğrencilerin kaç dakika gazete okuduğunu araştırmak için okul genelinde bir anket düzenlenmiş ve veriler aşağıdaki şekilde yazılmıştır.

10,10,11,12,13,11,10,12,14,10,15,15,15,16,16, 15, 15, 15, 18, 19, 16, 17, 21, 20, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 21, 20, 22, 31 ,32 ,33, 34, 33, 32, 33, 32, 36, 36, 39, 36, 36, 36, 37, 40, 44, 41, 42, 43, 43 44, 46, 45,45, 45,47, 48, 49, 48, 49, 46, 50, 51, 52, 54, 52, 53, 51, 50, 50 ,51, 55, 56, 57, 58, 59, 58, 55, 57, 57, 26, 27 ,25, 25 ,56 ,55
Bu verilerin histogramını çizelim.

Veri açıklığı, 59 – 10 = 49

Veri grubunun genişliği,

4,9’dan büyük en küçük doğal sayı 5 olduğundan veri grubunun genişliği 5 olarak alınmıştır. Örneğe uygun tablo aşağıda verilmiştir.] }

Soru: Ahmet, Hakan, Murat ve Orhan isimli dön arkadaş, hafta içi ve hafta sonlarında bir markette çalışmakladır. Hafta sonu saat Ücreti, hafta içi saat ücretinin 2 katıdır. (1 saat için alınan ücretler eşittir.) Buna göre, en az kazanan kişi kimdir?
Soru: Yukarıdaki grafikte, SBS ve YGS'ye hazırlık kursu veren bir okulun yıllara göre başarı yüzdeleri verilmiştir. Hangi yıl, bir önceki yıla göre, SBS'deki başarı yüzdesi artarken YGS'deki başarı yüzdesi azalmıştır?
Soru: Şekildeki dairesel grafikte içinde 180 bilye bulunan bir kutudaki bilyelerin renklerine göre dağılımı gösterilmiştir. Buna göre, bilyelerden kaç tanesi sarı renktedir?
Soru: Yukarıdaki histogramda öğrencilerin bir yıl içinde okul kütüphanesinden ödünç aldıkları kitap sayısının kişi sayısına göre dağılımı gösterilmektedir.
Buna göre, bu histogramla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Verilerin açıklığı 11 olabilir.
B) Veri grubunun genişliği 2'dir.
C) Veriler 4 gruba ayrılmıştır.
D) 62 öğrenci ödünç kitap almıştır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar