Günümüzde Yapılmış Biyoteknolojik Çalışma Örnekleri Tyt Ayt


Kategoriler: Biyoloji

1. Bakterilere gen nakledilerek insülin hormonu üretmeleri sağlanmış. Böylece eskiden kadavraların pankreas bezlerinden elde edilen insülin, daha kolay bir yöntemle elde edilmiştir (İnsülin şeker hastalığının tedavisinde kullanılır).

2. Bakterilere gen nakledilerek kâğıdın ham maddesi olan selülozu üretmeleri sağlanmıştır.

3. Bakterilere gen nakledilerek endüstriyel atıklar temizletilmiştir.

4. Et ve süt verimi yüksek hayvan ırkları elde edilmiştir.

5. Soğuğa karşı dayanıklı, böcek ilaçlarına (İnsektisit) ve yabani ot ilaçlarına (herbisit) karşı dirençli bitki ırkları elde edilmiştir.

6. Protein değeri yüksek olan yonca ve meyve verimi yüksek olan bitki ırkları elde edilmiştir.

7. AIDS virüsünün genleri farelere aktarılarak bu fareler AIDS araştırmasında kullanılmıştır.

8. Yapısında A vitamini bulunmayan beyaz pirince bakteriden gen aktarılarak A vitamini üretmesi sağlanmış.

9. Sazan balığından alınan büyüme hormonu geni alabalığa aktarılarak büyük alabalıklar elde edilmiş.

* Soğuk su balıklarından elde edilen antifriz proteini ile ilgili gen domatese aktarılarak, soğuğa dayanıklı domates bitkisi elde edilmiştir.

* Ateş böceğinin ışık saçmasını sağlayan gen tütün bitkisine aktarıldığında, tütün bitkisinin ışık saçtığı gözlenmiştir.

Bir canlının DNA’sının tamamına genom denir. İnsan genom projesinin amacı insan genomunun detaylı bir fiziksel haritasını elde etmektir. Genlerin dizilimi ve aralarındaki mesafeyi gösterecek olan bu haritanın elde edilmesi ancak DNA üzerindeki nükleotid dizilimlerinin analiziyle mümkündür.

İnsan genom projesinde hedeflenen aşamalar

1. İnsan genomundaki farklılıkların hastalık teşhislerinde kullanılması
2. Genom bilgisinden yararlanılarak kişiye özel ilaç ve aşı geliştirilmesi
3. Genetik bilgilerin adli tıpta kimlik teşhisinde kullanılması v.s] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar