] }

Soru: Güneş sisteminde bulunan sekiz gezegen Güneş sisteminde belli yörüngelerde bulunurlar. Gezegen Güneş'e ne kadar yakin ise yörüngesi o kadar kısadır ve Güneş etrafında bir tam turunu tamamlama süresi de kısa olur. Bu bilgi doğrultusunda aşağıda verilen gezegenlerden hangisinin Güneş etra-fında bir tur dolanımının en uzun sürdüğü söylenebilir?
A) Satürn   C) Venüs
B) Mars      D) Dünya

Soru: ( ) Halk arasında kayan yıldız adi verilen olaya atmosfere yüksek hızla girip yanan meteorlar sebep olur.
( ) Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşan meteorlara gök taşı denir. Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki paranteze D harfi, yanlış olanların başındakı paranteze Y harfi yazılıyor. Buna göre parantezlere sırasıyla yazılan harfler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) D D   B) Y Y   C) Y D   D) D Y

Soru: Her ay, Ay tutulmasının gerçekleşmemesinın nedenı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngesinin, Dünya'nın Güneş çevresindeki yörüngesine göre eğik olmasıdır.
B) Ay'ın kendi eksenı etrafındaki dönme süresi ile Dünya etrafındaki dolanma süresinin eşit olmasıdır.
C) Ayin kendi ürettiği ışıkta görünür hâle gelmesidir.
D) Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma süresinin her ay değişmelidir.

Soru: Öğretmen. Güneş ve Ay tutulmaları ........
Öğretmenin ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakılerden hangisi getirilemez?
A) belirli sürelerde tekrar eder.
B) birer tam gölge olayıdır.
C) ışığın doğrusal yayıldığını gösterir.
D) aynı anda gerçekleşebilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar