Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri 4.Sınıf Fen Bilimleri


Kategoriler: 4. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SES TEKNOLOJİLERİ

Ses, birçok bilim insanının üzerinde çalıştığı bir konudur. Bilim insanları ses şiddetini değiştirmek, işitme yetimizi geliştirmek, ses yalıtımı sağlamak ya da sesi kaydetmek için pek çok çalışmalar yapmıştır. Teknoloji sayesinde ses daha iyi iletilebilmiş ve kayıt altına alınarak tekrar tekrar dinlenebilir hâle gelmiştir. Ses enerjisi yoluyla yapılan çeşitli iş ve işlemlerin tamamına ses teknolojisi denir.

Sesi kaydedebilmek için geçmişten günümüze pek çok araç kullanılmıştır.

CD’lerin geliştirilmesi ile DVD ve BluRay gibi ses ve görüntü kayıt platformları yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Ses ve görüntünün aynı anda kaydedilebildiği kameralar hayatımızdaki yerini aldı.

Seslerin manyetik bir bant üzerine kaydedilmesini sağlayan ve tekrar dinlenilmesine de olanak veren teypler icad edildi.

Gelişen teknoloji ile sesler, plak üzerine kaydedildi. Plaklar gramofon denilen aygıtla dinlenebiliyordu.

Thomas Edison tarafından fonograf icat edilmiştir. İlk kez sesin kaydı ve dinlenmesine imkan sağlamış, birçok aygıtın gelişmesinin başlangıcı olmuştur.

Telefonu icat eden Graham Bell, sesin metal teller yardımıyla iletimini sağlamıştır.

Örnek Sorular:

1. Stadyum ışıkları
2. Binaların dış cephe aydınlatmaları
3. Gökyüzüne yöneltilmiş projektörler
4. Gereksiz yere yanan sokak lambaları

Ceyda, evde ışık konusunu tekrar ederken, defterine yukarıdaki maddeleri sıralıyor.

Ceyda’nın yukarıdaki maddelere başlık olarak yazabileceği en uygun seçenek hangisidir?

A) Uygun aydınlatmanın faydaları
B) Işık kirliliğinin ekonomik zararları
C) Işık kirliliğinin nedenleri
D) Aydınlatma araçlarının kullanım alanları

Aşağıda verilenlerden hangisi ışık kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirlerden birisi değ ildir?

A) Sokak lambaları ışığı dağıtmayacak şekilde dizayn edilmeli.
B) Binaların dış aydınlatmaları azaltılmalı.
C) Taşıtlarda her zaman uzun farlar kullanılmalı.
D) Gün ışığına duyarlı lambalar kullanılmalı
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar