Gaz Yasaları (Kanunları) Kimya Tyt


Kategoriler: Kimya

GAZ KANUNLARI

Gazlar ideal pistonlu kapta ise, bu kaplarda gazların basıncı dış basınca eşittir. Gaz eklenmesi ya da kabın ısıtılması sırasında meydana gelen etki, hacmin artmasıyla dengelendiğinden gazın basıncı değişmez yine dış basınca eşit olur.Diğer bir durumda X gazı;

Hacmi değişmeyen cam balon veya çelik kapta bulunabilir. Bu kaplara gaz eklendiğinde toplam gaz basıncı artar kap ısıtıldığında gazın basıncı yine artar. Gaz kanunları irdelenirken, gazların bu iki kaplardan hangisinde bulunduğu düşünülerek yorumlar yapılmalıdır.

Gaz Kanunları

1. Basınç-Hacim İlişkisi (Boyle — Marintte Kanunu)

Bu kanuna göre bir miktar gazın sabit sıcaklıkta, basıncı ile hacmi ters orantılıdır. Yani basınç hacim çarpımı sabittir.2. Hacim-Sıcaklık İlişkisi (Charles Kanunu)

Bu kanuna göre, bir miktar gazın, sabit basınçlı (ideal pistonlu) bir kapta mutlak sıcaklığı ile hacmi doğru orantılıdır.

Mutlak sıcaklık veya mutlak sıfır noktası ulaşılabilir en düşük sıcaklık olarak kabul edilmiştir. Mutlak sıfır noktası denilen sıcaklık —273 oC olup başlangıç sıcaklığı olarak kabul edilir. Mutlak sıcaklık birimi kelvindir. Kelvin ile santigrat (oC) ölçeği arasında T(K) = t (oC) + 273 bağıntısı vardır.3. Basınç-Sıcaklık İlişkisi (Gay-Lussac Kanunu)

Bu kanun sabit hacimli bir kapta bir miktar gazın basıncı ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır.4. Mol Sayısı-Hacim İlişkisi (Avogadro Kanunu)

Bu kanuna göre, sabit sıcaklıkta ve basınçta bir gazın mol sayısı ile hacmi doğru orantılıdır.

5. Mol Sayısı-Basınç İlişkisi (Dalton Kanunu)

Bu kanuna göre, sabit hacim ve sıcaklıkta bir gazın basıncı ile mol sayısı doğru orantılıdır. (Kısmi basınçlar kanunu)

Ayrıca Avogadro Kanunu’nundan hareketle tüm gazların normal koşullarda (0 oC ve 1 atm basınçta) 1 molü 22,4 litre olarak hesaplanmıştır. Bu değer oda koşullarında (25 oC ve 1 atm) 24,5 litredir.

Atmosfer Kirliliğini Azaltmak İçin,

  • Orman alanları artırılmalıdır.
  • Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
  • En önemlisi fosil yakıtlar azaltılmalı ve temiz enerji kaynakları yaygınlaştırılmalıdır.
  • Şehir planları hava hareketlerine göre yapılmalıdır.
  • Eğitim programlarına öncelik verilmelidir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi