Gaz Basıncının Ölçülmesi 11. Sınıf Kimya


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya
 • Gaz tanecikleri sürekli hareket halinde olduğundan çarptıkları yüzeye bir basınç uygularlar.
 • Dünya, atmosferde bulunan gazlara çekim kuvveti uygular.
 • Dünyanın çekim kuvvetinden dolayı yerküreye yakın yerlerde atmosferin yoğunluğu daha fazladır. Yükseklere çıkıldıkça atmosferin yoğunluğunda ve açık hava basıncında azalma olur.
 • Atmosferdeki gazların herhangi bir alana uyguladığı basınca atmosfer basıncı ya da açık hava basıncı denir.
 • Gazların basıncı sıvıların yardımı ile bulunur.
 • Deniz seviyesinde ve 0 °C’deki cıva sütununun basıncına standart atmosfer basıncı (1 atm) denir.
 • Açık hava basıncı Patm ya da Po şeklinde gösterilir.

Bilgi: Atmosferde yükseklere çıkıldıkça her 10,5 metrede basınç 1 mmHg düşer.

 • Açık hava basıncı ilk olarak 1643 yılında Evangelista Torricelli tarafından ölçülmüştür.
 • Açık hava basıncını ölçen aletlere barometre denir.

 • Cıva, öz kütlesi çok büyük ve uçucu bir sıvı olmadığından dolayı barometre ve manometrelerde tercih edilir.
 • Cıva dolu kaplardaki gaz basınçları aşağıdaki gibi ölçülür.

 • Bir sıvının bir noktadaki basıncı:
  P = h.d.g formülü ile hesaplanır.
 • Bu formüldeki P basınç, h sıvının yüksekliği, d sıvının öz kütlesi ve g yerçekimi ivmesidir.
 • Bir sıvının tabanındaki basınç kabın şekline bağlı değildir.
 • Basınç ölçümlerinde cıva yerine farklı bir sıvı kullanıldığında oluşacak yükseklik,
  hsıvı . dsıvı . g = hcıva . dcıva . g formülü ile hesaplanır.

Örnek:

 • Kapalı kaplardaki gazların basıncını ölçmeye yarayan aletlere manometre denir.
 • Manometre kaplarındaki gaz basınçları aşağıdaki gibi ölçülür.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar