Fiziksel Değişim 9. Sınıf Kimya


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Fiziksel ve Kimyasal Değişimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Maddelerin dış yapısı ile ilgili özellikler fiziksel özelliklerdir. Özkütle ve fiziksel hâl gibi ayırt edici özelliklerin tümü, renk, koku, tat ve sertlik gibi özellikler maddelerin fiziksel özellikleridir. Maddelerin fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişime fiziksel değişim denir. Fiziksel değişme de maddenin sadece dış görünüşünde değişim olur. Maddede meydana gelen erime, donma, buharlaşma, yoğunlaşma, süblimleşme, kırılma, yırtılma ve tepkime vermeden çözünme olayları fiziksel değişimlere örnektir.Örnek: Fiziksel özellikler bir maddenin kimyasal yapısını değiştirmeden gözlenebilen ve ölçülebilen özellikleridir. Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisinde bakır (Cu) elementinin fiziksel olmayan bir özelliği verilmiştir?
A) Oda şartlarında katı hâlde bulunur.
B) 1085 °C ta erimeye başladığı tespit edilmiştir.
C) 2570 °C ta kaynamaya başlar.
D) HCl asit çözeltisi ile tepkime vermez.
E) Kırmızıya yakın parlak bir rengi vardır.

Örnek: Aşağıdaki değişmelerden hangisinde fiziksel değişme olmuştur?
A) Asit çözeltisi ile baz çözeltisinin karışması sonucu tuz oluşması
B) Cıva oksidin ısıtılması ile oksijen gazı eldesi
C) Odundan talaş oluşması
D) Suyun elektrolizi sonucunda hidrojen gazı eldesi
E) Kalsiyum karbonatın ısıtılması ile kalsiyum oksit ve karbon dioksit eldesi

Örnek: Maddenin yapısında oluşan değişimler ile ilgili,
l. Fiziksel değişme sonucu yeni maddeler meydana geIir.
ll. Kimyasal olaylarda maddelerin kimliği değişir.
III. Hem fiziksel hem de kimyasal olaylarda toplam kütle korunur.
yargılarından hangileri doğrudur?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi