Fiziksel Değişim 9. Sınıf Kimya


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Fiziksel ve Kimyasal Değişimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Maddenin iç yapısını değiştirmeyen kütle, hacim, özkütle, şekil, renk ve fiziksel hâl gibi özelliklere fiziksel özellik; sadece bu özelliklerde meydana gelen değişimleri içeren olaylara fiziksel değişimler denir.

Fiziksel olaylarda maddenin kimliğinde değişim gözlenmez. Örneğin, hâl değişimleri sırasında madde kendi özelliğini korur. Maddenin katı, sıvı veya gaz hâlinde molekül yapısının hep aynı olması maddenin kimlik özelliğinin değişmediğini gösterir.

Fiziksel değişimlere, suyun donması, camın kırılması, yoğurttan ayran eldesi, metallerin elektriği iletmesi, katı iyodun süblimleşmesi, tuzun suda çözünmesi, gökkuşağı oluşumu, yağmur oluşumu, kar oluşumu, buğdaydan un eldesi gibi olaylar örnek olarak verilebilir.] }

Örnek: Fiziksel özellikler bir maddenin kimyasal yapısını değiştirmeden gözlenebilen ve ölçülebilen özellikleridir. Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisinde bakır (Cu) elementinin fiziksel olmayan bir özelliği verilmiştir?
A) Oda şartlarında katı hâlde bulunur.
B) 1085 °C ta erimeye başladığı tespit edilmiştir.
C) 2570 °C ta kaynamaya başlar.
D) HCl asit çözeltisi ile tepkime vermez.
E) Kırmızıya yakın parlak bir rengi vardır.

Örnek: Aşağıdaki değişmelerden hangisinde fiziksel değişme olmuştur?
A) Asit çözeltisi ile baz çözeltisinin karışması sonucu tuz oluşması
B) Cıva oksidin ısıtılması ile oksijen gazı eldesi
C) Odundan talaş oluşması
D) Suyun elektrolizi sonucunda hidrojen gazı eldesi
E) Kalsiyum karbonatın ısıtılması ile kalsiyum oksit ve karbon dioksit eldesi

Örnek: Maddenin yapısında oluşan değişimler ile ilgili,
l. Fiziksel değişme sonucu yeni maddeler meydana geIir.
ll. Kimyasal olaylarda maddelerin kimliği değişir.
III. Hem fiziksel hem de kimyasal olaylarda toplam kütle korunur.
yargılarından hangileri doğrudur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar