Fizik Nedir? Fiziğin Alt Dalları Nelerdir? Tyt


Kategoriler: Fizik, Tyt Fizik

Fizik Nedir?

Fizik, madde ile enerji arasındaki etkileşimi araştıran inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla alakalı anlamlı açıklamalar yapan uygulamalı bir bilim dalıdır.

Hareket, enerji, elektrik, ışık, atom, uzay, dalga, madde vb. fiziğin ilgilendiği konulardan bazılarıdır.

Fiziğin Alt Dalları (Alanları)

1. Mekanik:

Kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi ve cisimlerin denge şartlarını inceleyen fizik dalıdır.

2. Elektromanyetizma

Elektrik yükü ve etkilerini, manyetik alan ve etkilerini, elektrik ve manyetizma arasındaki ilişkiyi inceleyen fizik dalıdır.

3. Termodinamik:

Enerji dönüşümlerini, enerjinin yayılması ve aktarımı, ısı, sıcaklık, genleşme ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen fizik dalıdır.

4. Optik:

Işığın yayılması, yansıması, kırılması gibi olayları inceleyen fizik dalıdır.

5. Atom Fiziği:

Maddenin yapısını oluşturan atomları ve atomlar arası ilişkileri inceleyen fizik dalıdır.

6. Nükleer Fizik:

Atom çekirdeğini, çekirdekteki parçacıkların etkileşimini inceleyen fizik dalıdır.

7. Katı Hal Fiziği

Maddenin elektrik, manyetik, optik, esneklik özelliklerini araştırıp yeni materyaller oluşturmaya çalışan fizik dalıdır.

8. Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği:

Atom altı parçacıklar ve bu parçacıklar arasındaki ilişki ve maddenin plazma halini inceleyen fizik dalıdır.

Bilimsel Yöntem

Yeni bir bilgi edinmek için kullanılan yaklaşım tarzına bilimsel yöntem denir. Bu yöntemle zaman içinde bilgi birikimi sağlanıp evrendeki olayların doğru ve güvenilir bir betimlemesi çıkarılmaya çalışılmaktadır.

Bilimsel yöntemin basamakları aşağıdaki gibidir.

Gözlem:

Bilimsel bilgiye ulaşmanın yollarından biridir. İki çeşit gözlem vardır.

1. Nitel Gözlem:

Duyu organları aracılığı ile elde edilen tanımlama
amaçlı yapılan gözlemlerdir. Örneğin “Bugün çok
sıcak bir gün.” denildiğinde nitel gözlem yapılmış
olur.

2. Nicel Gözlem:

Ölçü aracı kullanılarak yapılan gözlemlerdir. Örneğin “Bugün hava sıcaklığı 250C’dir.” denildiğinde nicel gözlem yapılmış olur.

Deney:

Bilimsel bilgiyi doğrulamak için yapılan sistematik işlemlerdir. Deney yaparken değişkenler belirlenmelidir. Bir deneyde üç çeşit değişken vardır.

1. Bağımsız Değişken:

Deney esnasında değişiklik yaptığımız niceliktir.

2. Bağımlı Değişken:

Bağımsız değişken üzerinde yaptığımız değişikliklerden etkilenen niceliklerdir. Deneyde ölçüm yapılan niceliktir.

3. Kontrol Değişkeni:

Deney esnasında sabit tuttuğumuz niceliklerdir.

Fiziksel büyüklükler iki temel grupta sınıflandırılır.

Tek başına ifade edilebilen büyüklükler temel büyüklükler, temel büyüklükler cinsinden ifade edilen diğer büyüklükler türetilmiş büyüklükler olarak adlandırılır.

Yukarıdaki tabloda verilen 7 büyüklük temel büyüklükler olup bunun dışında kalan diğer bütün büyüklükler türetilmiş büyüklüklerdir.

Baş harflerine dikkat ettiyseniz KISA MUZ olarak aklınızda tutabilirsiniz.

Vektörel ve Skaler Büyüklükler

Fiziksel büyüklükleri tanımlarken sayı, birim ve yön bilgisine ihtiyaç duyarız.

Sayı ve birimle tanımlanabilen büyüklükler skaler büyüklükler, tanımlanabilmesi için sayı ve birimin yanında yön bilgisine de ihtiyaç duyduğumuz büyüklüklere vektörel büyüklükler denir.

Ölçme

Büyüklükler referans olarak kabul edilmiş başka bir büyüklükle karşılaştırılarak ölçülür.

Bir büyüklüğün uluslararası birim sistemince (SI) kabul edilen büyüklük ile karşılaştırılmasına ölçme denir.

Ölçmede Hata

Fiziksel büyüklükleri çeşitli araçlar kullanarak ölçeriz. Örneğin uzunluk için metreyi, zaman için kronometreyi kullanırız. Ölçüm yaparken kullandığımız araçtan kaynaklı ya da ölçüm yapan kişiden kaynaklı hatalar meydana gelebilir. Bu hataları azaltmak için ölçüm yapan kişi sayısını ve ölçüm sayısını artırmak, daha hassas ölçü araçları kullanmak gerekir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar