Fizik Bilimine Giriş Tyt Fizik


Kategoriler: Fizik, Tyt Fizik

1. FİZİK BİLİMİNİN ÖNEMİ

“Fizik”, eski Yunanca’da “doğa” anlamına gelen “physis” kelimesinden gelir. Doğa bilimlerinin bir dalı olan fizik biliminin konusu evren ve evrende gerçekleşen madde ve enerji etkileşimleridir.

Doğa yasalarının belirlemeyi amaçlayan fizikçiler, gözlem ve deneyler yaparak elde ettikleri sonuçları genellemeye çalışırlar. Fizikçiler, bilimsel çalışmaları sırasında birbirini tamamlayıcı nitelikte birden fazla yöntem kullanabilirler.

Fizik bilimi sayesinde, evrenin yapısı, yıldızların ve gezegenlerin hareketleri gibi çok büyük (makro) olaylardan, maddeyi oluşturan atom ve moleküllerin hareketleri gibi çok küçük (mikro) boyutlardaki olaylara kadar pek çok olay hakkında bilgi sahibi oluruz. Evrende gerçekleşen olaylar ilgimizi çekse de çekmese de fizik biliminin bilgileri ışığında geliştirilen teknolojilerden kendimizi soyutlayamayız. Fizik bilimi, evreni ve kendini anlamaya çalışan her insan için iyi bir kılavuzdur.

Örnek: Fizik bilimi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Doğa bilimidir.
B) Evrende gerçekleşen madde ve enerji etkileşimlerini konu alır.
C) Bütün fizikçiler aynı bilimsel yöntemi kullanır.
D) Yasaları sınanabilir, sorgulanabilir.
E) Ulaştığı bilgiler sayesinde evreni algılamamız kolaylaşır.

Çözüm: Bilimsel araştırmalarda tek bir bilimsel yöntem uygulanmaz. Birbirini tamamlayan nitelikte birden fazla yöntem uygulanabilir.

4. BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Bilime katkı sağlamak amacıyla kurulan bilim araştırma merkezlerinde, bilim insanları belirlenen amaçlar doğrultusunda bilime katkı sağlayacak çalışmalar yaparlar. Bu merkezlerden bazıları.

  • TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)
  • TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)
  • ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayi)
  • CERN (Nükleer Araştırmalar için Avrupa Konseyi)
  • NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi)

ÖrnekAşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma merkezi değildir?

A) NASA B) NATO C) TAEK D) ASELSAN E) TÜBİTAK

Çözüm: NATO: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü bilimsel araştırma merkezi değildir.

Örnek:

Yürüttüğü çalışmalar sayesinde; evrenin oluşumu hakkında var olan teorilerin sorgulanması, bilinen parçacıkların özelliklerini belirleme ve yeni parçacıkların keşfedilmesi mümkün olmaktadır.

Yukarıda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verilen bilimsel araştırma merkezinin adı nedir?

A) TÜBİTAK B) TAEK C) ASELSAN E) CERN E) NASA

Çözüm: Nükleer Araştırmalar için Avrupa Konseyi: CERN bahsedilen çalışmaları yürüten bilimsel araştırma merkezidir.

Örnek: Gök cisimleri, yıldızlar ve galaksilerin yapılarına, hareketlerine ve birbirleri ile olan ilişkilerini inceleyen; uzay ve havacılık alanlarındaki gözlem, deney ve araştırmalarda uzay programı çalışmaları yapan kurumun adı nedir?

A) NASA
B) CERN
C) ASELSAN
D) TÜBİTAK
E) TAEK

Çözüm: Bahsedilen uzay çalışmalarını yapan bu kurum ABD’de faaliyet gösteren NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi)’dır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar