Fisyon ve Füzyon Nedir?

Fisyon ve Füzyon Nedir?

Kategoriler: Fizik

Fisyon:

Bir nötronun uranyum atomunun çekirdeğine çarparak yutulması bunun sonucunda bu atomun kararsız hale gelerek daha küçük iki ayrı çekirdeğe bölünmesine fisyon denir. Fisyon bir çekirdek tepkimesidir. Parçalanma sonucunda ortaya küçük kütleli atomlar ve enerji açığa çıkar. Fisyon kontrol edilebilir. Bunun için nükleer santrallerde enerji elde etmede kullanılır. Kötü amaçlara hizmet eden atom bombası yapımında da fisyon olayı kullanılır.

Uranyum nötronla bombardıman edildiğinde enerji vererek toryuma, toryum enerji vererek radyuma, radyum enerji vererek kurşuna dönüşür.

Füzyon

Doğadaki atomlar genellikle yörüngelerinde bulunan elektronları paylaşarak daha kararlı enerji seviyelerinde bulunmak amacıyla başka atomlarla birlikte bulunur. Atomların biraraya gelmesiyle moleküller oluşur. Kimyasal reaksiyonların aksine atomların çekirdeklerinde bulunan parçacıkların kendi aralarında oluşan ve dışarıdan gelen bir etki ile değişimlerinden çekirdek tepkimeleri oluşur. Çekirdek tepkimesi sonucunda proton sayısı değişiyor ise farklı bir elemente ait bir atom oluşur. Farklı iki element çekirdeğinin birleşerek daha ağır bir çekirdeği oluşturması olayına füzyon denir. Güneşin enerji kaynağı füzyon reaksiyonudur.

Güneşin enerjisi helyumun hidrojene dönüşmesi ile elde edilen füzyon olayıdır. Füzyon olayını kontrol etmek mümkün olmadığından günlük hayatta kullanılmaz.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar