Fiilimsi ve Yardımcı Fiil Eksikliği TYT Anlatım Bozuklukları


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Tyt Türk Dili ve Edebiyatı

Fiilimsi ve Yardımcı Fiil Eksikliği

Bir cümlede, fiilimsilerin gerektiği yerde kullanılmaması ya da hem olumlusunun hem de olumsuzunun kullanılması gerekirken yalnızca birinin kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur.

Bir cümlede, yardımcı fiilin hem olumlusunun hem de olumsuzunun kullanılması gerekirken yalnızca birinin kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur.

“Soruları ders başlamadan önce mi sonra mı çözelim?” cümlesinde “sonra” sözcüğünden önce “başladıktan” sözcüğü getirilmelidir.

“Seslerini ve yüzlerini görmediğim radyo dostlarını çok seviyorum.” cümlesinde “seslerini” ve “yüzlerini” sözcükleri “görmediğim” sözcüğüne bağlanmış fakat “görmediği” sözcüğü “seslerini” sözcüğüne uygun düşmemektedir. “Seslerini” sözcüğünden sonra “duymadığım” sözcüğü getirilmelidir.

Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu kadar yorgunluktan sonra iyi bir tatili hak etmişti.
B) Memur, dostça ve yumuşak başlılıkla cevap veriyordu.
C) Fotoğrafçılıkla ilgili incelikleri ve teknik bilgileri bu kitapta bulabilirsiniz.
D) Ayrıca, ara sıra gözüme çarpan yanlışlıkları da belirttim.
E) Durmadan gazoz ve çekirdek yenilen bu yerden hemen uzaklaştım.

Çözüm: E seçeneğinde” gazoz” ve ‘“çekirdek” sözcüklerinin aynı eyleme bağlanması anlatım bozukluğuna neden olmuştur. Çekirdek, yenilen; gazoz içilen bir nesnedir. Cümle “Durmadan gazoz içilen ve çekirdek yenilen bu yerden hemen uzaklaştım.“ olmalıdır. Cevap E seçeneğidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar