Fenomenolojizm (Özbilim-Görüngübilim)

Fenomenolojizm (Özbilim-Görüngübilim)

Kategoriler: Felsefe

Alman düşünürü Edmund Husserl bu yaklaşımın temsilcisidir. Ona göre nesnelerin bilgisine ancak öznelerden varılır. Fenomenler bütün yönleriyle anlatılıp açıklanabilmiştir. Ama onların içeriklerinde neler olduğu henüz çözüme kavuşturulamamıştır. Örneğin, bilinmeyen fenomenlerin başında insan gelmektedir.Husserl’in ifadesiyle, “Tüm insanları ortadan kaldırmış olsak, paranteze alsak, ortada görünenden başka hiçbir bilgi kalmayacaktır.” Bilgi olmayınca hatırlama da olmayacaktır. Bu nedenle önce özne nesneye yöneltilmelidir. Buradaki öncelik zaman önceliği değil, bir düşünce önceliğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi