Fenomenoloji (Görüngübilim)


Kategoriler: Felsefe

Varlık Fenomendir (Görüngü bilim) YaklaşımıFenomenolojinin kurucusu Edmund Husserl’dir. Husserl varlığı, fenomen olarak görür. Fenomenoloji, ancak doğrudan ve temel verileri niteleyebilir. Fakat bu betimleme, empirik yani duyulara dayanan bir betimleme değil, bir öz betimlemesidir. Varlığın kaynağında değişmez özler vardır. Asıl varlık “öz”dür. Her nesnenin kendine özgü değişmez, ideal bir yapısı bulunur. Gerçek, bu ideal yapının niteliğidir.

George Berkeley (1685 – 1753)

Berkeley’e göre bir şeyin var olması, onu algılayan bir öznenin varlığına bağlıdır. Yalnızca var olan, öznedir. Varlık, algılayanla sınırlıdır. 

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi