Fenikeliler

Kategoriler: Tarih

1. Bu medeniyet Doğu Akdeniz sahil şeridi ile Lübnan dağları arasında kalan bölgede, tüccar kavimlerce kurulmuştur, yöre halkı bulundukları bölgelerin tarıma elverişli olmamasından dolayı da deniz ticareti ve koloniciliğe yönelmiştir.

2. Fenikeliler Akdenizdeki adalarda ve Kuzey Afrikada birçok koloniler kurdular, ayrıca Fenikeliler cam ve boyayı da buldular.

UYARI: Fenikeliler, kolonilerini sadece ticari amaçlı olarak kullandılar. Bu durum kolonilerdeki siyasi varlıkların kısa süreli olmasına neden olmuştur.

UYARI: Fenikeliler, Akdenizde yaptıkları ticaretin bir sonucu olarak doğu medeniyetlerini Ege – Yunan havzasına taşımışlar ve tanıtmışlardı.

3. Fenikelilerin en önemli kolonileri Kartaca’dır.

4. Fenikeliler Mısır’dan öğrendikleri resim yazısını geliştirerek harf haline getirmiş ve böylece dünyanın ilk alfabesini kullanmışlardır. Ticaret sayesinde de gittikleri her yere bu alfabeyi götürmüşlerdir.

5. Fenikelilerin bu alfabesi sırasıyla; İyon – Yunan ve Roma medeniyetleri tarafından geliştirildi ve böylece günümüz Latin alfabesi oluştu.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar