Fatih Sultan Mehmet Batı Seferleri 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Dünya Gücü Osmanlı 10. Sınıf, Tarih

Sırbistan Seferi (1454)

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u aldıktan sonra ilk seferi Sırbistan üzerine oldu. Babası II. Murat Han zamanında yapılan Edirne Segedin Antlaşması ile Sırplara bırakılan kaleleri geri istiyordu. 1454’ten 1459’a kadar Sırbistan Üzerine 3 sefer düzenledi. Semendire’yı teslim aldı. Sırbistan, böylece Osmanlı eyaleti oldu ve bu konumunu dört yüz yıldan fazla bir süre korudu.

Mora’nın Alınması (1460)

Mora’daki Rum Despotu Thomas Palaiologos’un kendini Bizans’ın devamı olarak görmesi, Osmanlı’ya vergi vermek istememesi, Papa’dan yardım alması üzerine Fatih Sultan Mehmet bizzat ordunun başında yer alarak 1460’te Mora’yı Osmanlı Devleti’ne kattı.

Eflak Seferi (1462)

Eflak Prensi Vlad, Osmanlı sarayında yetişmişti. Vlad, yıllık vergisini de düzenli olarak ödüyordu. Fatih Sultan Mehmet’in Güney Karadeniz Seferi esnasında Macarlarla işbirliği yapan Vlad, Bulgaristan üzerine akınlar düzenlemiş ve birçok Türk-Müslüman yerleşim yerine zarar vermişti, Macarlarla anlaşma yapılması üzerine Eflak’a sefer kararı alındı. Mahmut Paşa komutasındaki Türk Ordusu, Vlad’ın ordusuna rastlamayınca Eflâk içlerine kadar ilerleyerek şehir ve kasabaları almaya başladı. Eflak Osmanlı’ya bağlı bir eyalet haline getirildi.

Bosna – Hersek Seferi (1463)

Bosna Krallığı, Osmanlı Devleti’ne her sene vergi vermeyi kabul etmişti; fakat kral son seferinde vergiyi almak için gönderilen elçiyi geri göndermişti. Bu olaydan sonra; Osmanlı Devleti’nin Venediklilerle mücadelesinde çok önemli bir üs konumunda olan bu yerin fethedilmesi gerekliliğine karar verildi. 1463’te Fatih Sultan Mehmet birçok Bosna şehrini ele geçirdi. 1464 ilkbaharında Sultan II. Mehmet bizzat ordunun başında İkinci Bosna Seferi’ne çıktı. Bir müddet sonra Bosna’nın güneyindeki Hersek’te Osmanlı’ya bağlandı.

Boğdan’ın Alınması (1476)

1455 yılından itibaren Osmanlı’nın üstünlüğünü kabul edip vergi veren Boğdan’ın daha sonraki yıllarda vergi vermemesi üzerine Rumeli Beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa Boğdan üzerine sefere çıkmış; ancak mağlup edilmişti. Papa’nın ve Avrupalı devletlerin cesaretlenmesine sebep olan bu olaydan sonra Fatih Sultan Mehmet, ordunun başında bizzat sefere çıkarak B0ğdan’ı Osmanlı’ya bağlı bir beylik haline getirdi.

Osmanlı- Venedik Mücadelesi (1463-1479)

İstanbul ve Boğazlardan sonra Ege adalarının da Osmanlı Devleti’ne geçmesi Venedik’i endişelendirmiş, maddi kayıp yaşamıştı. Batıda Macarlar ve Arnavutlarla, Doğu’da ise Akkoyunlular ve Karamanoğulları ile Osmanlı’ya karşı anlaştı.

1463’te başlayan bu savaşlar 1479 ‘a kadar sürdü, Osmanlı savaş sırasında Venedik’in Ege Denizi’ndeki önemli üssü Eğriboz Adasını ele geçirmişti. Osmanlı Devleti’nin Arnavutluk kıyılarındaki Kroya ve İşkodra kalelerini de alması üzerine Venedik barış istemek zorunda kaldı. Yapılan barış antlaşmasında Osmanlı, Kroya ve İşkodra dışındaki aldığı yerleri geri verecek, Venedik Osmanlı’ya yıllık vergi verecekti. Venedikliler İstanbul’da balyos adı verilen bir elçi bulundurabilecek ve Osmanlı sularında serbestçe ticaret yapabilecekti.

ÖĞRENELİM: Osmanlıların ticari imtiyaz verdiği ilk devlet Venedik olmuştur.

Fatih’in Bosna Fermanı

Bu ferman, Fatih Sultan Mehmed’in Bosna – Hersek’i fethinden sonra, 28 Mayıs 1463 tarihinde Milodraz’da yazılmıştır. Bu padişah fermanı şöyledir: Ben ki Sultan Mehmet Han’ım; sıradan ve seçkin bütün insanlar tarafından bilinsin ki, bu padişah buyruğunu ellerinde bulunduran Bosnalı ruhbanlara büyük bir lütufta bulunarak şunları buyurdum: Adı geçenlere ve kiliselerine hiç kimse engel olmayacak ve sıkıntı vermeyecektir. Ve onlar sakınmaksızın ülkemde yaşayacaklardır. Ve kaçıp gidenler bile güven içinde olacaklardır. Gelip ülkemizde korkusuzca oturacaklar ve kiliselerine yerleşeceklerdir. Ne ben, ne vezirlerim, ne kullarım, ne uyruklarım, ne de ülkemin bütün halkından hiç kimse adı geçenlere kendilerine ve canlarına ve mallarına ve kiliselerine ve dışarıdan ülkemize gelenlerine dokunmayacak, saldırıp incitmeyecektir. Yeri, göğü yaratan Rızıklandırıcı adına ve Kur’an adına ve ulu Peygamberimiz adına ve yüz yirmi dört bin peygamber adına ve kuşandığım kılıç adına yemin ederim ki, bu kişiler emrime itaat ettikleri sürece, bu yazılanlara hiç kimse uymazlık etmeyecektir. Böyle biline.

Arnavutluk Seferi (1479)

Fatih Sultan Mehmet, Arnavutluk Devleti’nin gerek Venedik’le iş birliği yapması, gerek Balkanlarda engel teşkil eden bir devlet olması sebebiyle Arnavutluk üzerine Üç sefer düzenledi. Fatih’in Arnavutluk’un başkenti Kroya’yı ve daha sonra İşkodra’yı ele geçirmesi Arnavutluk’un kesin olarak Osmanlı Devleti’ne bağlanmasıyla sonuçlandı.

İtalya Seferi (1430)

Fatih Sultan Mehmet’in amacı İtalya’yı alarak tüm Hristiyan dünyasına hakim olmaktı. Böylece Roma İmparatorluğu’nun tüm varislerini ortadan kaldırmış, papanın etkinliğini kırmış olacaktı. Fatih Sultan Mehmet, Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasını sefere çıkardı. İlk olarak Yunanistan’ın batısındaki Zenta, Kefalonya ve Ayamavra adalarını fethetti. Osmanlı’ya düşmanlık eden Napoli Krallığı üzerine gidilerek İtalya’nın güneyindeki Otranto alındı. Fatih Sultan Mehmet’in 1481’de beklenmedik ölümüyle İtalya içlerine ilerlenilemedi. Otranto tekrar Napoli Krallığı’na geçti.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar