Evrendeki Toplumsal Yasalar, Ayetler ve Örnekler 8.Sınıf Din Kültürü


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Örnekler:

I. “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?…” (Fâtır Suresi, 44. ayet)
II. “Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayakla yürür, kimi dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır, Allah şüphesiz her şeye Kadir’dir.” (Hicr Suresi, 45. ayet)
III. “Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara), akar gider yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın yaratmasıdır…” (Yâsîn Suresi, 37-40. ayetler)

Bu ayetler sırasıyla aşağıda verilen yasalardan hangisiyle ilgilidir?

A) Toplumsal – Biyolojik – Fiziksel
B) Fiziksel – Toplumsal – Biyolojik
C) Biyolojik – Fiziksel – Toplumsal
D) Toplumsal — Fiziksel – BiyolojikAyetleri incelediğimizde birinci ayet geçmiş toplumların sonlarıyla ilgili olduğu için toplumsal yasalarla ilgilidir. İkinci ayet canlıların yaratılmasıyla ilgili olduğu için biyolojik yasalarla ilgilidir. Üçüncü ayet ise Gezegenlerin işleyişiyle Cevap:A


Sünnetullah, Allah’ın kainata (evren) koymuş olduğu yasalara denir Ancak, Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın evrene koymuş olduğu yasalardan biri de “Sünnetullah” kavramıyla ifade edilmektedir.

Kur’an’ı Kerim’de “Sünnetullah” kavramıyla dile getirilen evrensel yasa aşağıdakilerden hangisidir.)

A) Fiziksel yasalar
B) Toplumsal yaslar
C) Biyolojik yasalar
D) Kimyasal yasalar

Kur’an’ı Kerim’de sünnetullah kavramıyla ifade edilen yasa toplumsal yasadır. Cevap:B


“Bir toplum kendinde olan özelliklerini değiştirmedikçe Allah da o toplumda bulunanları değiştirmez.” (Rad Suresi, 11)Bu ayet hangi evrensel yasaya örnektir?

A) Toplumsal Yasa
B) Biyolojik Yasa )
C) Kimyasal Yasa
D) Fiziksel Yasa

Cevap A seçeneğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi