ETS (Elektron taşıma sistemi) Biyoloji Tyt Ayt


Kategoriler: Biyoloji

ETS (Elektron taşıma sistemi)

ETS isminden de anlaşılacağı gibi elektron taşınmasıyla ATP sentezinin gerçekleştirildiği basamaktır. Elektronlar ETS elemanları üzerinden geçerken enerjisinin bir kısmını ATP ye çevirir bir kısmı da ısıya dönüşür. ETS elektron taşınmasına dayandığına göre bir indirgenme ve yükseltgenme basamağıdır. Glikozun parçalanmasıyla açığa çıkan hidrojenler NAD ve FAD koenzimleri tarafından tutulmuştu. Bu evrede NADH ve FADH2 molekülleri, diğer evrelerde yakaladıkları hidrojenleri ETS ye aktararak ATP sentezi gerçekleştirir. Buna oksidatif fosforilasyon denir. Yani NADH ve FADH2 ETS evresinde yükseltgenir.

1 NADH = 2,5 ATP
1 FADH2 = 1,5 ATP

ETS elemanları önce elektron alıp indirgenir daha sonra da elektron kaybederek yükseltgenir. Oksijenli solunumda besindeki enerjinin bir kısmı ATP ye dönüşerek biyolojik işlerde kullanılır. Büyük bir çoğunluğu ise ısıya dönüşerek vücut ısısının düzenlenmesi için kullanılır.

ETS de en son elektron yakalayıcısı oksijendir. Elektron ETS den ilerlerken enerjisinin bir kısmını ATP sentezinde kullandığı için, enerjisi giderek düşer. Yani oksijen, enerjisi en düşük olan elektmnu yakalar. Enerjisi düşük olan elektronu çekmek daha zordur yani oksijenin elektron çekme gücü (elektronegatifliği) en yüksektir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar