Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Şiir, Türk Dili ve Edebiyatı

Konusu savaş, yiğitlik, kahramanlık ve vatan sevgisi olan, tarihî bir olayı coşkun bir dille anlatan şiir türüdür. Bu bakımdan okuyanda coşku ve heyecan uyandırır. Epik şiir için hamasî şiir, destansı şiir, kahramanlık şiiri (epepo) terimleri de kullanılır. Halk edebiyatında destan, koçaklama, varsağı epik şiir türü içinde yer alır. Türk edebiyatı epik şiir yönüyle hayli zengindir. Bunda zaferlerle dolu şanlı bir tarihimizin olmasının önemli rolü vardır.

Dur yolcu bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir] }

Dedim ki ben de:
- Ayol dinle annenin sözünü!
Fakat çocuk bana haykırdı ekşitip yüzünü:
- Sakallı, yok mu işin? Git cehennem ol şuradan!
Bu dizeler aşağıdaki şiirtürlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Didaktik şiir B) Satirik şiir
C) Pastoral şiir D) Dramatik şiir
E) Epik şiir

Sekiz ay kışımız dört ay yazımız '
Açlığından telef oldu bazımız
Kasım demeden buz tutuyor özümüz
Mayısta çözülür gölümüz bizim
Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?
A) Dramatik şiir B) Pastoral şiir
C) Epik şiir D) Lirik şiir
E) Didaktik şiir


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar