Enis Behiç Koryürek Eserleri AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

ENİS BEHİÇ KORYÜREK (1892—1949)

İlk şiirlerini aruzla yazmış, Ziya Gökalp’in etkisiyle Milli Edebiyat akımına katılmış, aruz ölçüsünü bırakıp hece ölçüsünü kullanmaya başlamıştır.Hece ölçüsünün kalıplarında değişiklikler yapmış, aynı şiirde farklı hece kalıplarını kullanan Koryürek, Gemiciler adlı şiirinde hece ölçüsünün olanaklarını kullanarak ”gemi görüntüsü” oluşturmuştur.

İlk şiirlerinde aşk konusunu işleyen Koryürek, asıl ününü Milli Mücadele Dönemi’nde yazdığı milli coşkuyu ve kahramanlığı anlatan epik şiirleriyle kazanmıştır.

Eski Türk denizciliğinin zaferlerini destanlaştıran şair, konusunu deniz savaşlarından alan ”Eski Korsan Hikayeleri” genel başlığı altında topladığı manzum hikâyeleriyle tanınmıştır.

1946’dan sonra yeniden aruz ölçüsüne ve divan şiirine dönüş yapmıştır.

Son yıllarında ruhsal bunalımlar geçirmesinin etkisiyle tasavvufî konulara yönelmiş, mistik şiirler yazmıştır.

Çedikçi Süleyman Çelebi’nin ruhundan aldığı ilhamlarla yazdığı mistik şiirlerini “Varidat—ı Süleyman” kitabında toplamıştır.

Eserleri

Şiir: Miras, Varidat—ı Süleyman Efendi, Miras ve Güneşin ÖlümüTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi