Elektron İlgisi ve Elektronegatiflik 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya, Modern Atom Teorisi

Elektron İlgisi

Bir ametalin elektron aldığında meydana gelen enerji değişimine elektron ilgisi denir. Azot’un elektron ilgisi dışında tüm ametallerin elektron alması ekzotermiktir. Azot atomları arasında üçlü bağ olması ve elektron dağılımında küresel simetri özelliği göstermesinden dolayı elektron alırken enerji verilmesi gerekir.Periyodik cetvelde soldan sağa gidildikçe atom çapı azaldığı için elektron ilgisi artarken aynı grupta yukardan aşağıya gidildikçe atom çapı artığı için elektron ilgisi azalır.

Bu arada tüm ametallerin ikinci elektronu alması endotermiktir. Anyona yaklaştırılan elektron da negatif yüklü olduğu için birbirini iter. Bu nedenle ikinci elektronun bağlanması için dışardan enerji verilmesi gerekir.Strateji: Azotun özel durumu unutulmamalı. Bu genellemelere ters hareket etmektedir. Burada İkinci özel durum ise flor ile klor elementleri arasındadır. Florun çapı çok küçük olduğu için eksi yük yoğunluğu çok fazladır. Bu nedenle elektron ilgisi klordan küçüktür.

Elektronegatiflik

Bir elementin elektron alma eğilimi olarak ifade edilir. Elektronegatiflik değeri iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisine bağlı olarak hesaplanan bir değerdir. Soldan sağa gidildikçe elektronegatiflik değeri artarken yukarıdan aşağıya gidildikçe azalır.

Strateji: Ametallik, elektron ilgisi elektronegatiflik gibi değerler soldan sağa giderken artar ancak bu durum soygazları kapsamamaktadır.

Örnek:

Örnek:Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi