Elektriksel Potansiyel konu anlatımı video 11. sınıf fizik

Elektriksel Potansiyel konu anlatımı video 11. sınıf fizik

Kategoriler: Ders Videoları

Elektriksel Potansiyel video 11. sınıf Hocalara geldik] }

Şekil 2.13.a’da L noktasındaki +q0 yükü, +q yükünün varlığından dolayı elektriksel potansiyel enerjiye sahiptir. +q0 yükü kaldırılıp L noktasına yerleştirilecek pozitif birim yükün (+1 C) sahip olacağı elektriksel potansiyel enerjiye o noktanın elektriksel potansiyeli denir (Şekil 2.13.b). Elektriksel potansiyel V sembolü ile gösterilir. Elektriksel potansiyelin birimi SI’da volttur ve skaler bir büyüklüktür. Bu nedenle elektriksel potansiyel hesaplanırken yükler işaretleriyle birlikte kullanılır. Buna göre elektrik alan içindeki yükün bulunduğu noktada elektriksel potansiyelin yüksek olması, o noktadaki yükün elektriksel potansiyel enerjisinin de yüksek olduğu anlamına gelmez.Bir noktanın elektriksel potansiyeli, etrafındaki yüklerin o noktada oluşturduğu elektriksel potansiyellerin cebirsel toplamına eşit olur. Şekil 2.14'teki üç yükten oluşan yük sisteminde K noktasının elektriksel potansiyeli olur.

Alıştırma: Yükü –q olan noktasal parçacığın etrafındaki K, L ve M noktalarının yüke uzaklıkları sırasıyla d, 2d ve 3d’dir. K, L ve M noktalarındaki elektriksel potansiyeller sırasıyla VK, VL ve VM’dir. Buna göre K, L ve M noktalarındaki elektriksel potansiyelleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Alıştırma: +q, +2q, -3q ve +4q noktasal yükleri O merkezli yalıtkan levha üzerine şekildeki gibi sabitlenmiştir. +2q yükünün O noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel V’dir. Buna göre O noktasında oluşan toplam elektriksel potansiyel kaç V olur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar