Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

EKOSİSTEM

Ekosistem: Canlı ve cansızların bir arada bulunduğu bir bütündür.

Atmosfer (Hava küre)

Litosfer (Taş Küre)

Hidrosfer (Su Küre)

Biyosfer (Canlı küre)  ekosistemleri oluşturur.

Ekosistemlerin Bozulma Nedenleri

 • İnsan kaynaklı bozulmalar
 • Doğa kaynaklı bozulmalar
 • Plansız sanayileşmenin etkileri
 • Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı
 • Aşırı nüfus artışı

Ekosistemlerin Bozulma Sonuçları

 •  iklimler değişir.
 • erozyon artar.
 • su kaynakları tükenir.
 • biyolojik çeşitlilik azalır
 • enerji kıtlığı başlar
 • dünya coğrafyası değişir

SU EKOSİSTEMLERİ

KARASAL

Akarsu: Birçok bitki ve hayvan türü için yaşam alanıdır.

Biyoçeşitliliğin fazla olduğu yerler

 • yatak eğiminin az olduğu yerler
 • vadi tabanının geniş olduğu yerler
 • akarsuların denize veya okyanusa döküldüğü ağız kısımları

Göl

Dışarıya akışı olan göllerin suları tatlı olduğu için biyoçeşitlilik fazladır.
Örneğin; Beyşehir Gölü, Eğirdir Gölü..

Bataklık

Biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin devamlılığı için büyük öneme sahiptir.

Bataklıkların önemi:

 • Bitki ve hayvanların yaşam alanıdır
 • Bulunduğu çevrenin nem oranını arttırır
 • Sel ve taşkınları azaltır
 • Yerüstü sularının dengesini sağlar

DENİZEL

Deniz—Okyanus

Okyanuslardaki bitki ve hayvan türleri güneş ışınlarının erişebildiği ilk 2.9.9. metre derinliğe kadar yaşar.

Okyanusların önemi:

 • İklim üzerinde önemli rol oynar
 • Aerosolleri oluşturur

Aerosol

Okyanusta meydana gelen dalgalar sonucunda atmosfere su damlacıkları (tuz kristalleri) fırlatılmaktadır. Bu su damlacıklarına aerosol denir.

Aerosollerin önemi:

 • İklimlerin oluşmasını sağlar
 • Havada asılı halde duran aerosoller yağmurlarla toprağa düşer ve toprağın verimliliğini arttırır. (kalsiyum, magnezyum, potasyum)

Mercanlar

 • Mercanlar bulundukları denizlerdeki diğer canlı türleri için birer barınma ve besin kaynağıdır.
 • Mercanların oluşturduğu resifler, denizlerin canlı çeşidi ve miktarı bakımından en verimli bölgelerdir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar