Ekonomik Faaliyet Türleri 11. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

Ekonomi: Üretim, dağıtım ve tüketim ilişkisiyle ortaya çıkan genel bir kavramdır.

Dağıtım: Mal ve hizmetlerin tüketiciye diğer bir ifadeyle pazar alanlarına ulaştırılmasıdır. Yani ulaşımla ilgilidir.

Üretim: Ekonomik faaliyetlerin ilk halkasını oluşturan üretim mal ve hizmetlerin sağlanması anlamına gelir.

Tüketim: Ekonomik faaliyetlerin son halkasını oluşturmaktadır. Mal ve hizmetlerin insanlar tarafından kullanılması olayıdır.

İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde avcılık ve toplayıcılık en önemli etkinlikti. Yerleşik yaşamın başlamasıyla tarımsal üretim başlamış ve üretim fazlası ürünlerle daha sonraki dönemlerde ticaret gelişmiştir. Bu gelişmeyle üretim, dağıtım ve tüketim başta olmak üzere, üçlü bir etkileşim sonucunda ekonomik faaliyetlerin geliştiği görülmektedir. 18.yy’daki Sanayi Devriminden önce tüketim (pazar) ekonomisi çok sınırlıydı. Sanayi Devriminden sonra hızlı nüfuslanma ve şehirleşme pazar ekonomisini geliştirdi. Pazar ekonomisinin gelişmesi üretim ve dağıtım (ulaşım) koşullarını ileri seviyelere taşıdı. Ulaşım koşulları gelişti ve çeşitlendi.

Ekonomik faaliyet türü olan üretim, dağıtım ve tüketim sürekli etkileşim halindedir. Bundan dolayı ekonomik faaliyet türleri tek başına düşünülmemelidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar