Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Ekonomik faaliyetlerin geliştiği yerlerde eğitim sağlık, alt yapı gibi olanaklar oldukça gelişmiştir. Kentleşme hareketi beraberinde getirmiştir. Kentlerin kalabalıklaşması ile beraberinde birçok Çevre sorununu getirmiştir. Yeni sanayi tesislerinin kurulması ile beraber nüfusun konut ihtiyacı karşılamak için yeni yerleşim birimler açılmıştır buda yeşilliklerin azalmasına neden olacaktır. Artan nüfusun ulaşım sorununu çözmek için yollar, köprüler yapılması ile doğal ortam sürekli bozulacaktır.

Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Karabük, 1935 yılında açılan Ankara-Zonguldak demir yolunun üzerinde yer alıyordu. Demiryolu ile taşıma imkânının varlığı ve kömür yataklarının yakınlığı nedeniyle, burada bir demir çelik fabrikası kurulması kararlaştırıldı.

3 Nisan 1937’de Atatürk’ün talimatıyla, İsmet İnönü, hâlâ Karabük’ün en önemli geçim kaynağı olan Karabük Demir Çelik Fabrikasının temellerini attı.

Sanayi, Demir-Çelik sektörüne paralel olarak gelişmiştir. Karabük ekonomisinin tüm sektörleri için büyük önem arz eden Demir Çelik Fabrikaları kuruluşundan itibaren yüksek istihdam rakamlarına ulaşmıştır. Demir-çelik fabrikasının kurulması ile halk için büyük bir ekonomik kaynak yaratmıştır. Karabük’te özel sektörce kurulan orta ve küçük ölçekli 45’in üzerindeki demir çelik tesisinin kurulmasıyla iş imkânları önemli seviyelere ulaşmıştır.

Safranbolu, 1927 yılında Zonguldak iline bağlanmıştır. Türkiye’nin ilk ağır demir sanayinin Karabük’te kurulmasıyla Karabük hızlı bir gelişme göstermiş ve Karabük 1995 yılında Türkiye’nin 78. İli olmuş, Safranbolu da Karabük’e bağlanmıştır.

Safranbolu’yu ülkemizde ve dünyada üne kavuşturan Safranbolu Evleri, Çarşı, Kıranköy ve Bağlar semtlerinde toplanmıştır.

Her yıl yüzlerce turistin kente gelmesini sağlayan Safranbolu Evleri 18. ve 19. yy. Türk toplumunun geçmişini, kültürünü, ekonomisini, teknolojisini ve yaşama biçimini yansıtan bir mimarlık tarzı ile yapılmışlardır. Özel gezi evleri kente gelen turistlere yaşamın tüm özellik ve güzelliklerini yansıtmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar