Düzlem Aynalar Fizik Tyt


Kategoriler: Fizik, Tyt Fizik

DÜZLEM AYNA

Yansıma

Işığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesi olayına yansıma denir. Işığın düzgün yansıtan yüzeylere ayna denir.

Yansıma Yasaları:

1. Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlem içindedir.

2. Gelen ışının normalle yaptığı açı gelme açısı (α), yansıyan ışının normalle yaptığı açıya yansıma açısına (β) eşittir.

Düzlem Aynada Yansıma

Yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalara düzlem ayna denir. Düzlem aynada yansıma, yansıma kurallarına göre yapılır. Gelen ve yansıyan ışınların normalle yaptığı açılar eşit olduğu gibi ayna ile yaptığı açılarda eşit olur. olur.

Düzlem aynaya dik gelen ışın kendi üzerinden geriye yansır. Bu durumda yansıma açısı (α) sıfır derece olur.

Düzlem Aynada Görüntü

Bir noktadan çıkan ışınlar düzlem aynada yansıdıktan sonra aynanın arkasında kesiştiği için düzlem aynada görüntü sanal (zahiri) olur.

Görüntünün özellikleri;

— Sanal (zahiri)
— Düz
— Cisimle eşit boyda
— Cismin aynaya göre simetrisidir.

Düzlem Aynada Görüş Alanı

Düzlem aynada görüş alanı bulunurken gözlemcinin (G) bulunduğu noktadan aynanın uçlarına birer ışın gönderilip yansıtılır. Yansıyan ışınların arasında kalan bölge (taralı alan) görüş alanıdır. Ya da gözlemcinin (G) görüntüsü alınıp görüntünün (Gı) olduğu noktadan aynanın uçlarına direk ışınlar çizilir. Bu ışınlar arasında kalan bölge (taralı bölge) görüş alanıdır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar