Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. sınıf Dünya'da Su Kaynakları Test 1

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Dünya'da Su Kaynakları Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

10. sınıf Dünya'da Su Kaynakları Test 2

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Dünya'da Su Kaynakları Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

10. sınıf Dünya'da Su Kaynakları Test 3

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Dünya'da Su Kaynakları Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 ] }

Soru: Yukarıda gösterilen su döngüsü şemasında, aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?
A) Güneş'ten gelen enerjiyle buharlaşmanın gerçekleşmesinin
B) Su buharının yağış olarak yeryüzüne inmesinin
C) Geçirimli arazilerde yağışın bir kısmının yer altı sularını oluşturmasının
D) Bitkilerin fotosentez yoluyla atmosfere oksijen sağlamasının
E) Kutup bölgeleri gibi soğuk yerlerde su buharının kar şeklinde yeryüzüne ulaşmasının

Soru: Kutuplara gidildikçe ve yükselti arttıkça göl sularının sıcaklık değerleri düşmektedir. Ancak yüksekte bulunduğu hâlde sıcaklık değerleri yüksek olan göller de vardır. Bu göller genellikle......
Verilen parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru bilgi verilmiş olur?
A) karma rejimli akarsular tarafından beslenir.
B) sodalı özellik gösterir.
C) karstik aşınım sonucu oluşmuştur.
D) ekvatoral bölgede yer almaktadır.
E) sıcak su kaynaklarıyla beslenmektedir.

Soru: Dünya'daki su miktarı değişmemesine rağmen suların coğrafi şartlara göre dağılımları her yerde aynı olmamaktadır. Buna göre, dünyadaki suların dağılımıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Okyanus ve denizleri oluşturan tuzlu sular dünyadaki tüm suların 9097'sini oluşturur.
B) Tatlı sularda en fazla orana buzullar sahiptir.
C) Tatlı yüzey sularının 9687'sini nehirler oluşturmaktadır.
D) Buzullardan sonra en fazla orana yer altı suları sahiptir.
E) Yeryüzünün 9671'ini denizler ve okyanuslar oluşturmaktadır.

Soru: Aşağıda bir havzanın ortalama yağış ve sıcaklık grafiği ile havzadaki akarsuyun yıllık ortalama akım miktarı grafiği verilmiştir. Grafikler incelendiğinde ocak ayından haziran ayına kadar yağışlarda düşüş yaşanırken akarsu akım miktarında Mart Nisan aylarında artış gözlenmektedir. Buna göre, Mart Nisan aylarındaki artışın nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Havzanın karstik arazide yer alması
B) Akarsuyun üzerindeki barajda bu aylarda su tahliyesi yapılması
C) İlkbaharda sıcaklıkların artmasıyla karların erimesi
D) Mart - Nisan aylarında yağışların azalması
E) Sıcaklığın azalmasının akım miktarını artırması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar