] }

Soru: (1) Kanın kalp ile akciğerler arasındaki dolaşımıdır. (2) Kan bu dolaşımda uzun bir turu tamamlar. (3) Büyük kan dolaşımının amacı, tüm vücuda besin ve oksijen gibi yararlı maddeleri ulaştırmaktır.
Yukarıda büyük kan dolaşımı ile ilgili verilen ifadede 1, 2 ve 3 numaralı cümlelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız 1 B) Yalnız 3 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3


Soru: Kalbin her kasılışında, atardamarlara yaptığı vuruş etkisine nabız denir. Nabız, damarların üzerine hafifçe basılarak sayılır. Yetişkin bir insanda nabız sayısı dakikada ortalama 70 - 80 atımdır. Nabız, bilekte ve boyunda daha kolay hissedilir. Kanın atardamar duvarına yaptığı basınca tansiyon denir.
Yukarıda verilen ifadeye göre aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez?
A) Nabız ve tansiyon aynı kavramlar mıdır?
B) Nabız sayılabilir mi?
C) Nabız vücudumuzun hangi bölgelerinde daha kolay hissedilir?
D) Kalp atışını dinlemek için kullanılan alete ne ad verilir?


Soru: Diğer sistemlerde olduğu gibi dolaşım sisteminin de belli görevleri vardır. Bu görevleri yerine getirirken kalp, kan ve damarlar aktif rol oynar.
Buna göre;
I. Akciğerlerden oksijeni alarak doku ve hücrelere taşımak
II. Hücrelerde biriken atık gazları alveollere getirmek
III. İnce bağırsaktan emilen besinleri hücrelere taşımak
faaliyetlerinden hangileri dolaşım sistemi tarafından gerçekleştirilir?
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III


Soru: Kalbin yapısı ve görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dört odacıktan oluşur.
B) Kasılıp gevşeyerek vücuda kan pompalar.
C) Göğüs kafesinin içinde, vücudun sol tarafında bulunur.
D) Kalpte sadece temiz kan bulunur.


Soru: Kalp ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kalp kasılıp gevşeme hareketiyle çalışır.
B) Kalbin sağ tarafında kirli kan bulunur.
C) Kalp, üstte bir odacık altta üç odacık olmak üzere dört odacıklıdır.
D) Kalp göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında bulunur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar