Doğu Blokunun Kurulması Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

DOĞU BLOKUNUN KURULMASI

Demirperde ifadesi ile ilk kez Churchill tarafından, Sovyet Rusya kontrolündeki ülkeler için kullanılmıştır. 1947’de Sovyetler Birliği, Polonya, Bulgaristan, Marcaristan, Romanya ve Doğu Almanya’dan oluşuyordu.

Arnavutluk :

Enver Hoca önce Demirperde ülkeleri içinde yer almadı. Sonra Demirperde ülkeleri içinde yer alarak onlarla sıkı bağlantılar kurdu. Ancak 1960’larda Çin – Sovyet Rusya çekişmesinde Arnavutluk Çin Halk Cumhuriyeti’nin yanında yer aldı. Sovyetler bloğundan koptu.

Yugoslavya Lideri Tito :

Sosyalist bir yönetim kurmasına rağmen hiçbir zaman Demirperde ülkeleri içinde yer almadı. Soğuk savaş döneminde tarafsız kaldı. Bağlantısızlar hareketinin kurucularından biri oldu.

Doğu Almanya :

Berlin Buhranı,1945’te Sovyet Rusya Almanya’ya girmiştir. Müttefikler savaş sonrası Almanya’nın genelinde olduğu gibi Berlin’i de yönetim bölgelerine ayırdı. SSCB kendi egemenliğinde doğuda Komünist Almanya Devleti’ni kurdu. Bu durum Doğu ve Batı Berlin arasında çeşitli sorunların yaşanmasına neden oldu. 1961’de Doğu Almanya Batıya geçişi önlemek için Berlin Duvarı’nı inşa etti. Bu duvar 1989’da yıkılmıştır.

Çin :

Mao tarafından 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. 1958’lerde Sovyet Rusya ile sorunlar yaşayınca Sovyetler ile iş birliğini bırakarak bağımsız hareket etmeye başladı. 2025 – 2030’larda dünya ekonomisinde en güçlü devletin Çin olacağı vurgulanmaktadır.

Kuzey Kore :

II. Dünya Savaşı’nda işgal edilen Kore’yi, Japonya işgalinden kurtaran Sovyetler Birliği ve ABD Kore’yi egemenlik alanlarına ayırdılar. Savyetlerin egemen olduğu kuzeyde 1948’de Komünist Demokratik Kore Cumhuriyeti kuruldu. Türkiye’nin de yer aldığı Kore Savaşları sonrasında Kuzeyde Stalinist totaliter rejim pekişti. Sovyetlerin dağılmasına karşın Kuzey Kore’de totaliter rejim hâlâ devam etmektedir. 2009 Kuzey Kore’nin nükleer füze denemeleri dünyada sorun yaratmıştır.

Küba :

Fidel Castro ve Che Guevara önderliğindeki güçler ABD yanlısı Batista rejimini yıkarak sosyalist bir devlet kurdular. Küba 1979 – 1982 arasında Bağlantısızlar hareketinin dönem başkanlığını yaptı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ekonomisi zor durumda kalmıştır. Ancak, sosyalizm rejimini sürdürmüşlerdir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar