Doğu Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetleri 5. Sınıf


Kategoriler: Sosyal Bilgiler

Sanayi pek gelişmediğinden halkın çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır.

Tarım:

Bölgede üretilen en önemli ürünler buğday ve arpadır.

Yurdumuzda tarım ürünlerinin en geç olgunlaştığı bölgedir.

Hayvancılık:

Doğu Anadolu Bölgesi’nde otlak ve meraların fazla olması, iklimsel ve yeryüzü koşullarından dolayı hayvancılık en
önemli geçim kaynağı haline gelmiştir.

Erzurum-Kars Bölümü’nde yaz yağışlarının fazla olmasıyla oluşan çayırlar büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır.

Ayrıca arıcılık (bal üretimi) önemli geçim kaynaklarındandır.

Madencilik:

Türkiye’de maden rezervinin (miktarının) en fazla olduğu bölgemizdir. Ancak bu madenler ulaşım zorluğu ve ekonomik nedenlerden dolayı yeterince işletilememektedir.

Sanayi:

Sanayi üretimi bakımından en geri kalmış bölgemizdir. Bölgedeki sanayi kuruluşları daha çok tarım ve madenciliğe
dayalıdır. Bölgede seker, dokuma, sigara, maden, yem, hayvansal ürünler, çimento sanayisi yer almaktadır.

Bölgede yer şekillerinin engebeli ve su kaynaklarının yeterli olması nedeniyle, su gücünden elektrik enerjisi elde edilir. Hidroelektrik üretimin en fazla olduğu bölgemizdir. Bu nedenle en fazla elektrik enerjisi üretilen bölgemizdir.

Turizm:

Bölgenin turizm etkinlikleri, tarihi zenginlikler ve doğal güzellikler üzerine kurulmuştur. Ancak turizm potansiyeli
olmasına karşın ulaşım, iklim şartları, büyük merkezlere uzak olması, tanıtım eksikliği gibi nedenlerle turizmin bölge ülke ekonomisine katkısı çok azdır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar