Doğal Sistemler konu anlatımı video 10. sınıf coğrafya

Doğal Sistemler konu anlatımı video 10. sınıf coğrafya

Kategoriler: Ders Videoları

1. BÖLÜM: DÜNYA’NIN YAPISI VE OLUŞUM SÜRECİ

Dünyanın yapısı ve oluşum süreci video konu anlatımı coğrafya

Dünya’nın Tektonik Oluşumu ve Jeolojik Zamanlar video konu anlatımı Benim Hocam

İç Kuvvetler video 10. sınıf Hocalara Geldik

Topoğrafya ve Kayaçlar 1 video 10. sınıf Hocalara Geldik

Topoğrafya ve Kayaçlar 2 video 10. sınıf Hocalara Geldik

Türkiye’de İç Kuvvetler video 10. sınıf Hocalara Geldik

Dış Kuvvetler: Rüzgarlar ve Oluşturduğu Şekiller video 10. sınıf Hocalara Geldik

Dış Kuvvetler: Akarsular ve Oluşturduğu Şekiller video 10. sınıf Hocalara Geldik

Dış Kuvvetler: Akarsu Aşınım ve Birikim Şekilleri video 10. sınıf Hocalara Geldik

Çözünebilen Kayaçlarda Oluşan Yer Şekilleri video 10. sınıf Hocalara Geldik

Buzullar ve Oluşturduğu Şekiller video 10. sınıf Hocalara Geldik

Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller video 10. sınıf Hocalara Geldik

Türkiye’de Dış Kuvvetler video 10. sınıf Coğrafya Cepte

Türkiye’nin Yer Şekilleri 1 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 2 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 3 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 4 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 5 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 6 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 7 video 10. sınıf Benim Hocam

Türkiye’nin Yer Şekilleri 8 video 10. sınıf Benim Hocam

2. BÖLÜM: SU KAYNAKLARI

Dünyada Su Kaynakları 1 video 10. sınıf Coğrafya Cepte

Dünyada Su Kaynakları 2 video 10. sınıf Coğrafya Cepte

Türkiye’de Su Kaynakları 1 8 video 10. sınıf Coğrafya Cepte

Türkiye’de Su Kaynakları 2 8 video 10. sınıf Coğrafya Cepte

3. BÖLÜM: TOPRAKLAR

Dünyada Topraklar 1 video 10. sınıf Coğrafya Cepte

Dünyada Topraklar 2 video 10. sınıf Coğrafya Cepte

Türkiye’de Topraklar video 10. sınıf Coğrafya Cepte

4. BÖLÜM: BİTKİLER

Dünyada Bitkiler 1 video 10. sınıf Coğrafya Cepte

Dünyada Bitkiler 2 video 10. sınıf Coğrafya Cepte

Türkiye’de Bitkiler video 10. sınıf Coğrafya Cepte

TÜRKİYE’NİN JEOLOJİK GEÇMİŞİ

Türkiye’nin bulunduğu alanda her jeolojik zamana ait arazilere rastlamak mümkündür. Ülkemizde Paleozoik’e (Birinci Jeolojik Zaman) ait arazilere Yıldız Dağları, Zonguldak çevresi, MenderesMenteşe arası, Anamur-Alanya arası, Bitlis ve Kırşehir çevresinde rastlamak mümkündür. Zonguldak çevresindeki taş kömürü yatakları Paleozoik’te Türkiye’nin bulunduğu yerde adalar hâlinde karaların bulunduğunu ve buraların gür bir bitki örtüsüyle kaplı olduğunu kanıtlamaktadır.

Türkiye arazisi, yer kabuğunun çok hareketli olduğu alanlardan biridir. Güneyde yer alan Afrika levhası yılda 9 mm, Arabistan levhası ise yılda 19 mm hızla kuzeyde yer alan Avrasya levhasına doğru ilerlemektedir. Bu levhalar arasında yer alan Anadolu karası sürekli sıkışmaktadır. Arabistan levhasının daha hızlı hareket etmesinden dolayı Doğu Anadolu sürekli yükselmektedir.] }

Çözülmeyle ortaya çıkan malzemenin bir kısmı, yer çekiminin etkisiyle eğim doğrultusunda hareket ederek yer değiştirir. Buna kütle hareketleri (heyelan, çamur akıntısı, kaya düşmeleri vb.) adı verilir. Kütle hareketlerinin oluşmasında arazinin jeolojik-jeomorfolojik özellikleri (kayaç yapısı, eğim, tabakaların uzanış doğrultusu vb.), iklim şartları (yağış, mevsim özellikleri vb.), ayrışma şiddeti, bitki örtüsü ve insan faaliyetleri etkilidir. Bu hareketler, heyelan set göllerinin oluşumunu da etkiler (Görsel 1.35).

Güney ve Kuzey Anadolu dağ sıralarının iç bölgelere yağışın ulaşmasını engellemesi, bu bölgelerin yağış azlığından dolayı orman bakımından fakir olmasına neden olmuştur. Ormanlara iç kesimlerde yükselti ve engebeye bağlı olarak yağışın arttığı dağların yamaçlarında rastlanır. Bu alanlardaki ormanlarda en fazla bulunan ağaçlar meşe, ardıç ve karaçamdır. Doğu Anadolu’daki ormanlar Orta Anadolu’daki ormanlara göre daha yükseklerde başlar. Bu bölgede meşe ormanları, Sarıkamış çevresinde ise sarıçam ormanları yaygındır (Görsel 1.180). Güneydoğu Anadolu, ülkemizde kuraklığın en belirgin yaşandığı yer olduğu için burada orman alanları oldukça azdır.

Çoğunlukla ormanların tahrip edilmesiyle ortaya çıkan çalılar ülkemizde geniş alan kaplar. Çalı türlerinden biri olan makiler, Akdeniz iklim koşulları altında bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki topluluğudur (Görsel 1.181). Akdeniz ikliminin tipik (birincil) bitki örtüsü olan kızılçam ormanları, insanlar tarafından sürekli tahrip edilmektedir. Bu nedenle kızılçamların tahrip edildiği sahalarda orman altı bitkisi olarak bulunan ve ikincil bitki topluluğu olan makiler yetişmektedir. Ülkemizde kızılçam ve makilere Güney ve Batı Anadolu'da özellikle de Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi kıyılarında rastlanır (Harita 1.22).

Psödomaki (yalancı maki), özellikle nemli iklim koşullarında ormanların tahribi sonucu deniz kıyısından başlayarak 200-300 metrelere kadar yükselen kuşakta yer alan çalılardır. Makiye benzeyen psödomakiler; kışın yaprağını döken kızılcık, böğürtlen, yabani elma, yabani erik, üvez, fındık ve orman gülü ile aynı mevsimde yaprağını dökmeyen sandal, defne, akçakesme, koca yemiş gibi maki elemanlarından oluşur (Görsel 1.183). Ülkemizde psödomakilere Karadeniz kıyılarında rastlanmaktadır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar