Doğal Kaynakların Keşfi Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

DOĞAL KAYNAKLARIN KEŞFİ

Paleotik Cağ (Kabataş Çağı)

 • Kesici aletler taşlar bulunmuş. (Obsidyen, çakmak taşı vb.)
 • Obsidyen ve çakmak taşı önem kazanmıştır.
 • Avcılık, toplayıcılık ve taş işleme faaliyetleri başlamış.
 • Avlanmak ve korunmak için kesici aletler yapılmış.

Mezolitik Çağ (Yontma Taş), Neolitik Çağ (Yeni Taş)

 • Tarım ve hayvancılık faaliyetleri başlamıştır.
 • Tarımdaki verimli topraklar, su, çayır, mera ve kil topraklar önem kazanmıştır.
 • Bazı bitkiler ve hayvanlar evcilleştirilmiş. (Köpek)
 • Seramik yapımına geçilmiştir.

Kalkolitik (Maden) Çağı

 • Madenler ve maden işleme faaliyetleri önem kazanmıştır.
 • Maden işleme esnasında kullanılan suyun önemi artmıştır.
 • Bakır, demir gibi madenler kullanılmış ve tarım için saban icat edilmiştir.
 • Saban icadı ile tarım alanları genişlemiştir.
 • Maden işlemede kullanılan enerjinin önemi artmış. (Ormanlar)

Sanayi Çağı

 • 18.yy 19.yy arası süren dönemde demir ve kömürün önemi artmıştır.
 • Demir ve kömürün kullanılmasına bağlı makine kullanımı yaygınlaşmıştır.
 • Büyük fabrikalar kurulmuştur.
 • 1712’de buhar makinası, 1833’de dinamo, 1895’te patlamalı motor yapılmıştır.
 • Bu icatlar ile tarımdan sanayiye göç artmıştır.
 • Pulluk, dinamo ve traktörün icadı ile tarımda büyük gelişmeler yaşanmıştır.
 • Dinamonun icadı ile akarsuların önemi artmış ve elektrik üretilmeye başlanmıştır.
 • XXI. yüzyılda turizm önem kazanmıştır. Turizm sayesinde ülkeler arasında döviz akışı sağlamıştır.
 • Tarihi ve kültürel zenginlikler önem kazanmıştır.
 • Dizel motorlar ve gaz tirübinleri ile elektrik enerjisi üretilmiş buna bağlı olarak petrol ve doğalgaz önem kazanmıştır.
 • Bilgisayarın keşfi ve ileri teknolojik gelişmeler sanayi devriminin en önemli dönemlerini oluşturur.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar