Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

DİNİN ANLAŞILMASINDA SÜNNETİN ÖNEMİ

Hz. Muhammed ortaya koyduğu uygulamalar ve söylediği sözlerle hem ayetleri açıklar hem de Kur’an’da yer alan ibadetlerin nasıl yapılacağını, dinî ve ahlaki ilkelerin nasıl yerine getirileceğini öğretir.

Peygamberimizin sünneti, bazen Kur’an’da yer alan ilkeleri, ibadetleri, inanç esaslarını teyit eder. Örneğin Kur’an-ı Kerim’de namaz, oruç, hac gibi ibadetlerin önemini ayrıca vurgular, ibadetlerin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösterir.

Hz. Peygamber dinin anlaşılmasındaki rolünün önemine Kur’an’da da birçok yerde değinilmiş ve onu örnek almamız istenmiştir.

“İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Bunlar; kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmektir.” (Hadis-i Şerif)

“Ramazan hilalini görünce oruca başlayınız, şevval hilalini görünce de bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” (Hadis-i Şerif)

“Hac ile ilgili yapacaklarınızı benden öğrenin.” (Hadis-i Şerif)

“Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin …” (Haşr suresi, 7)

“Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur…” (Nisâ suresi, 80)

Hz. Muhammed’i doğru anlamak için onun sünnetinden neyin kast edildiğini de doğru anlamak gerekir. Onun sünnetini kendi hayatımıza uygulamalı olarak yerleştirmeli, onun davranışlarını örnek almalıyız. Yine peygamberimizin buyurduğu gibi Kur’an’ı ve sünneti her zaman, her yerde kendimize rehber edinmeliyiz.



] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar