Deprem Dalgaları ve Dalganın Özellikleri Fizik Tyt


Kategoriler: Fizik, Tyt Fizik

Deprem Dalgaları ve Dalganın Özellikleri

Yer kabuğunda meydana gelen kırılmaların oluşturduğu sarsıntıya deprem denir. Kırılmanın olduğu bölgede daha önce biriken enerji açığa çıkar ve yerkabuğunda dalgalar hâlinde yayılır. Deprem dalgaları mekanik dalgadır.

Yer kabuğundaki kırılma uzun bir hat şeklinde devam eder. Buna fay hattı denir. Deprem enerjisinin çıktığı nokta odak noktası, yer üzerinde odak noktasına en yakın nokta depremin merkez üssü olarak tanımlanır. Merkez üssü depremin en çok hissedildiği yerdir.

Deprem ile ilgili çalışma yapan bilim dalına sismoloji, bu alandaki uzmana sismolog denir. Deprem dalgalarını kayıt eden cihazlara da sismograf denir. Sismograflarda depremin büyüklüğü Richter ölçeği ile ölçülür. 1’den 9’a kadarlık rakamlarla ifade edilir. Richter ölçeğinde her bir birimlik artış yer sarsıntısında 10 katlık artışa denk gelir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar