Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler, Denklem ve Eşitsizlikler, Matematik

Bir veya daha fazla değişken içeren birbirine eşit iki niceliğin matematiksel ifadesine denklem denir. Denklemlerin ifade edilmesinde “=” sembolü kullanılır.

Örneğin;
2x+4 = 7, 4x+1 = 2x-3, x2-1 ,= 5 ifadeleri birer denklemdir.

a, b ∈ R ve a ≠ 0 olmak üzere,  ax+b=0 şeklinde ifade edilen denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir. Burada “x” değişken olarak adlandırılır.

Örnek:
2x + 1 = 8 ifadesi, değişkeni “x” olan birinci dereceden bir denklemdir.
3n + 1 = n – 2 ifadesi, değişkeni “n” olan birinci dereceden bir denklemdir.

Bir niceliğin diğer bir nicelikten büyük veya küçük olma durumunu belirten ifadelere eşitsizlik denir. Eşitsizliklerin ifade edilmesinde “<, ≤, >, ≥ ” sembolleri kullanılır.

a, b ∈ R ve a ≠ 0 olmak üzere ,ax+ b > 0, ax+b < 0, ax + b ≤ 0, ax + b ≥ 0 şeklinde ifade edilebilen eşitsizliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler denir.

Bir denklemi veya eşitsizliği sağlayan sayıların kümesine o denklemin veya eşitsizliğin çözüm kümesi denir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar