Dalga Nedir? Fizik Tyt


Kategoriler: Fizik, Tyt Fizik

Dalga Nedir?

Bir cismin denge konumu etrafında ileri—geri ya da dönme hareketi yaptığı düzenli salınımlara titreşim, titreşimlerin esnek ortamda yayılmasına dalga denir.

Dalgaları taşıdıkları enerji biçimine göre ya da titreşim biçimine göre sınıflandırabiliriz.

Taşıdığı Enerji Biçimine Göre Dalgalar

1. Mekanik Dalgalar: Yayılması için maddesel ortam gereken dalgalardır. Yayılan enerji mekanik enerji olup su, yay, ses ve deprem dalgaları mekanik dalgalardır.

2. Elektromanyetik Dalgalar: Boşlukta da yayılabilen dalgalardır. Yayılan enerji elektromanyetik enerji olup radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi, görünür ışık, mor ötesi ışık, x-ışınları, gama ışınları elektromanyetik dalgalardır.

Titreşim Biçimine Göre Dalgalar

1. Enine Dalgalar

Titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine dik olan dalgalardır. Elektromanyetik dalgalar enine dalgadır. Yay üzerinde de enine dalga oluşturulabilir.

2. Boyuna Dalgalar

Titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine paralel olan dalgalardır. Ses boyuna dalgadır. Yay üzerinde de boyuna dalga oluşturulabilir.

Atma üzerindeki bir noktanın denge konumuna uzaklığına uzanım, maksimum uzanıma da genlik denir. Atmanın başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki uzaklığa genişlik denir.

Periyodik Dalgalar

Düzenli aralıklarla oluşturulan atmalara periyodik atmalar, bunların yayılmasına da periyodik dalgalar denir.

Periyodik dalgalar üreten bir kaynağın birim zamanda ürettiği dalga sayısına frekans (f) denir.

Elektromanyetik Dalgaların Özellikleri

Yüklü parçacıkların ivmeli hareketi sonucu oluşan, elektrik alanı ve manyetik alanı olan dalgalara elektromanyetik dalga denir. Boşlukta ışık hızıyla yayılır.

Elektromanyetik dalgaların enerjisi frekansıyla doğru orantılıdır. Elektromanyetik dalgalar frekans ve dalga boyu aralığına göre sınıflandırılır. Elektromanyetik dalga spektrumu aşağıdaki gibidir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar