Cümlenin Ögeleri: Yüklem 8. Sınıf


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Türkçe

Cümlede yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yüklem kullanılmıştır?

A) Borç vermekle, yol yürümekle tükenir.
B) Ev sahibi konuğu yük saymaz.
C) Hayat kısa, kuşlar uçuyor.
D) Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.

Birden fazla sözcüğün birleşerek bir eylemi karşılayacak şekilde oluşturdukları fiillerdir. Birleşik fiiller; bir isim ile yardımcı fiilin, her iki sözcüğün de fiil ya da birden çok sözcüğün kalıplaşarak bir fiil bildirmesi şeklinde oluşabilir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem birleşik fiildir?

A) Ailenin bütün serveti onun elindeydi.
B) Kendisini yorgun ve bitkin hissediyordu.
C) Çantası elinde çıkagelen memuru görünce çok şaşırdık.
D) Hayatının en mutlu gününü yaşıyordu.

Özne; yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan ögedir. Nesne ise cümlede öznenin yaptığı “eylemden" etkilenen ögedir. "Ahmet bize dün elma verdi." cümlesinde verme işini yapan "Ahmet”tir ve cümlenin öznesidir. Ahmet'in verme eyleminden etkilenense “elma"dır ve cümlenin nesnesidir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz grubu cümlenin öznesidir?

A) İçinde anlatılmaz bir sıkıntı vardı.
B) Etraf nilüfer çiçekleri ile bezenmişti.
C) Bir şiir yüklenmişti sırtına.
D) Eşyaların hepsini yukarıya taşımışlardı.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi