Çizgi Ölçeğin Kesir Ölçeğe Çevrilmesi  • Üst kısma çizgi ölçeğin altındaki toplam uzunluk, alt kısma da toplam uzaklık yazılır.
  • Sadeleştirilir.
  • Paydayı cm yapmak için paydaya 5 sıfır eklenir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi