Çevreyi Korumak İçin Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları 5.Sınıf Sosyal


Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

ÇEVRE ALANINDA ÇALIŞAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

Bireyler sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu hak, devlet tarafından yasalarla koruma altına alınmıştır. Devletin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da sağlıklı bir çevrenin oluşması amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AGAÇLANDIRMA VE DOGAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI (TEMA)

İnsanlara çevreyle ilgili hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur. TEMA, 11 Eylül 1992’de kuruldu. Ülkemizin en önemli çevre sorunlarından olan erozyonla mücadele etmek için ağaçlandırma kampanyaları düzenler. TEMA’nın hedefi ulusumuza, resmî ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına, basın – yayın kuruluşlarına erozyonun nedenlerini, sonuçlarını ve ülkemizin çölleşme tehlikesini anlatmaktır.

“Türkiye çöl olmasın” sloganı ile Türkiye’de büyük ses getirmiş olan TEMA Vakfı iş adamları ve hayırseverlerin destekleriyle çalışmalarını yürütmektedir. Kamuoyunu doğa konusunda bilinçlendirmeye çalışmaktadır.

TEMA’nın amaçları şunlardır:

1. Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek,

2. Erozyon felaketinin olumsuz sonuçları ile ilgili halkı bilgilendirmek,

3. Toprak, su ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin millî politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak,

4. Ağaç ve orman sevgisini topluma ve bireylere kazandırmak,

5. Çayır ve meraları koruyup geliştirmek,

6. Çevrenin korunması ile ilgili mevcut yasaların iyileştirilmesi ve yeni yasaların çıkarılması konusunda kamuoyu oluşturmak,

7. Bitki ve hayvan çeşitliliğini korumak,

8. Çölleşmeyle mücadele etmek,

9. İnsan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve bitki örtüsünün, ağaçlandırmanın önemini anlatmaktır.

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEGERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKFI (ÇEKÜL)

Ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990’da kuruldu. ÇEKÜL, medyada yaptığı çalışmalarla ülkemizin doğal zenginlik kaynaklarına sahip çıkılmasını amaçlamaktadır. ÇEKÜL, yurt dışında da ülkemizin kültürel değerlerinin tanıtımını yapmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar