Canlıların Ortak Özellikleri: Beslenme


Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Yaşam Bilimi Biyoloji

Beslenme

Hücreler canlılıklarını devam ettirmek için gerekli enerjiyi besinlerden karşılarlar. Bu nedenle her canlı organizma beslenmek zorundadır. Vücuttaki yapım olayları, hareket ve üreme gibi canlılık özelliklerinin gerçekleşmesi için de besinlere gereksinim vardır. Beslenme yönüyle canlılar üreticiler (ototrof) ve tüketiciler (heterotrof) olarak iki grupta toplanır.

Yeşil bitkiler ve klorofilli bakteriler fotosentezle kendilerine gerekli besinleri üretir. Fotosentez sırasında bitkiler topraktan su ve mineralleri, havadan ise karbondioksiti alarak, güneş ışığını kullanır ve besin üretirler. Mantarlar, hayvanlar ve insanlar gibi canlılar ise dış ortamdan hazır besin alan tüketici canlılardır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar