Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İslam inancına göre insan, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. Ayrıca insana diğer birçok varlıktan farklı olarak akıl ve irade verilerek, insanın ne kadar şerefli bir varlık olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle İslam, insanın canını kutsal saymış ve Allah’ın verdiği cana kıyılmasına karşı çıkmıştır. İslam, insanın hem kendi canına hem de bir başkasının canına zarar vermesini yasaklamıştır. Bundan dolayı kan davaları, intihar etmek ve haksız yere bir cana kıymak da yasaklanmıştır.

Peygamberimiz bir hadislerinde, intihar eden kişinin cehennemde cezalandırılacağını bildirerek, intihar etmenin büyük günahlardan olduğunu söylemiştir. Ayrıca yüce bir ayette, “Kendinizi öldürmeyin Allah size çok merhametlidir” (Nisa Suresi, 29. Ayette) buyurmuştur.

Ayrıca yüce Allah insan sağlığına zarar veren kumar, alkol, uyuşturucu gibi birçok kötü alışkanlığıda “…Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın…” (Bakara Suresi, 195. ayet) buyurarak yasaklamıştır. Bütün bunlar İslam’ın insanın canını korumaya verdiği önemi göstermektedir.

“İslam dinine göre haksız yere bir kişiyi öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibi kabul edilmiştir.”

Konuyla İlgili Ayetler

”Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. ”(Maide Suresi, 32. ayet)

“Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır ” (Nisa Suresi, 93. ayet)

Konuyla ilgili Bir Hadis

”Ashabım! Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, Abdülmuttalip ‘in torunu Rabia’nın kan davasıdır. ” (Veda Hutbesi)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar