Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Tyt Türk Dili ve Edebiyatı

Büyük Harflerin Kullanımı

Cümleler büyük harfle başlar: Mum dibine ışık vermez.

Cümle içinde tırnak veya parantez içine alınan cümleler büyük harfle başlar.

İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar.

Dizeler genellikle büyük harfle başlar.

Özel isimler, büyük harfle başlar.

Kişi adları ve soyadları: Sait Faik Abasıyanık, Necip Fazıl Kısakürek…

Takma adlar: Deli Ozan (Faruk Nafız), Server Bedi (Peyami Safa)…

Hayvanlara verilen özel adlar: Sarıkız, Karabaş, Pamuk, Minnoş, Tekir…

Yer adları: Asya, Afrika; Doğu Anadolu, Yakın Doğu; Ankara, Londra; Göreme, Keban; Akçaköy; Atatürk Bulvarı, Yunus Emre Caddesi; Asmalımescit Sokağı…

Saray, köşk, han, kale, köprü, anıl vb. yapı adlarının bütün sözcükleri: Topkapı Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han, Karahisar Kalesi, Galata Köprüsü, Kız Kulesi, Zafer Abidesi…

Özel isme dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, kıta, bucak, belde, köy vb. sözcükler küçük harfle başlar: Elazığ ili, Çubuk ilçesi, Pınarbaşı köyü vb.

Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak sözcükleri özel isim olarak kullanılırsa büyük harfle başlar: Kurtuluş Mahallesi, Çankaya Apartmanı, Taksim Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gazi Caddesi, Halide Edip Sokağı…

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş olursa sözcük büyük harfle başlar: Hisar’dan, Bulvar’dan…

Millet, boy, oymak adları: Türk, Arap; Oğuz Türkmen, Kırgız…

Dil ve lehçe adları: Türkçe, Arapça; Oğuzca, Kazakça, Kırgızca…

Devlet adları: Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri…

Din ve mezhep adları ile mensupları: Müslümanlık, Müslüman; Protestanlık, Protestan…

Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar: Tanrı, Allah, Cebrail, Zeus, Kibele, Mikail, Ra…

Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her sözcüğü: Türk Dil Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği, Balakgazi Lisesi; Yeşilay Derneği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü…

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her sözcüğü: Medeni Kanun, Borçlar Hukuku (kanun), Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği…

Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, müzik) her sözcüğü: Nutuk, Safahat, Kendi Gök Kubbemiz; Türk Dili, Türk Kültürü, Varlık; Milli Gazete, Sabah, Milliyet, Türkiye, Yeni Asır; Saraydan Kız Kaçırma, Ellinci Yıl Marşı…

Kurum, kuruluş, kurul, bakanlık, üniversite, kanun, tüzük, yönetmelik vb.ni bildiren sözcükler, belli bir kurum vb. belirttiğinde büyük harfle başlar: Son günlerde Kurum, birçok tartışmanın içine çekildi. Yaptığınız  Yönetmelik’in 8’inci maddesine aykırıydı.

Özel isme dahil olmayan gazete, dergi, tablo, roman, şiirvb. sözcükler büyük harfle başlamaz: Hâkimiyetimilliye gazetesi, Türk Dili dergisi, Kiralık Konak romanı, Halı Dokuyan Kızlar tablosu.

Özel isimlerle birlikte kullanılan ve, ile, ya, veya, yahut, ki, de, mi, mi, mu, mü küçük harfle yazılır: Savaş ve Barış, Kerem ile Aslı, Ben Deli miyim, Diyorlar ki, Dünyaya İkinci Geliş yahut Sır İçinde Esrar, Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe.

Millî ve dinî bayramlar, özel günler: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Anneler Günü, Babalar Günü…

Tarihî olay, çağ ve dönem adları: Kurtuluş Savaşı, Cilalı Taş Devri, Antik Çağ, Yükselme Devri, Millî Edebiyat Dönemi, Servetifünun Dönemi…

Özel adlardan türetilen bütün sözcükler: Atatürkçü, İzmirli, Protestanlık…

Tarihî dönem bildirmeyip tür ya da tarz bildiren terimler küçük harfle başlar: divan edebiyatı, halk edebiyatı, eski Türk edebiyatı, Türk dili, klasik Türk müziği, Türk sanat müziği, Türk ( halk müzıgı…

Özel isim kendi anlamı dışına Çıkıp yeni bir anlam kazanırsa büyük harfle başlamaz: hicaz (Türk müziğinde bir makam) amper (elektrik akımında şiddet birimi) allahlık (saf, zararsız kimse), donkişotluk (gereği yokken kahramanlık göstermeye kalkışmak)…

Özel isme bağlı tür isimleri küçük harfle başlar: Antep fıstığı, Hindistan cevizi, Ankara keçisi, Denizli horozu…

Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime büyük harfle başlamaz: 2003 yılında üniversiteyi bitirdim.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar