Bulgarlar (583 – 665)

Bulgarlar (583 – 665)

Kategoriler: Tarih
  • Göktürk Devleti’nin yıkılmasının ardından Kafkasya’nın kuzeyinde, Kubrat yönetiminde devletlerini kuran Bulgarların Kubrat’ın ölümünden sonra siyasi birlikleri bozulmuş İdil (Volga) Bulgarları ve Tuna Bulgarları olarak ikiye ayrılmışlardır.
  • Yapılan araştırmalara göre İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti İdil Bulgarları’dır. Diğer taraftan Tuna Bulgarları ise Hristiyanlığı benimsemişler ve Hristiyanlığın etkisiyle asimile olmuşlardır. Bugünkü Bulgaristan Bulgarlarıdır.
  • Bulgarlar Avarlarla ittifak yaparak İstanbul’u kuşatmışlar ancak kuşatmada başarılı olamamışlardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar