] }

Soru: Antalya'ya aylara göre gemi ile gelen turist sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Birler basamağı 8 olan turist sayısı, binler basamağı 8 olan turist sayısından fazladır.
B) Tablodaki sayılardan, yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri en büyük olan haziran ayına aittir.
C) 20 000 + 4000 + 400 + 9 şeklinde çözümlenen turist sayısı temmuz ayına aittir.
D) Mayıs ve temmuz aylarında gelen turist sayılarının binler basamağındaki rakamlar birbirine eşittir.

Soru: Yandaki krokide bir mahallenin sokakları gösterilmiştir. Krokide A,B,C,D, E ve F sembolleri ile gösterilen sokaklara numara verilmiştir. A sokağına 4890 numarası verilirken diğer sokakların numarası bir önceki sokaktan 2 fazla olacak şekilde belirlenmiştir. Buna göre, bu sokak numaraları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) E sokağına verilen numaranın onlar basamağındaki rakam ile F sokağına verilen numaranın birler basamağındaki rakamın sayı değerleri toplamı 9'dur.
B) A,B,C, D sokaklarına verilen numaraların sadece birler basamağındaki rakamlar farklıdır.
C) Tüm sokaklara verilen numaraların binler basamağında bulunan rakamların basamak değerleri aynıdır.
D) Tüm sokaklara verilen numaraların yüzler basamağındaki rakamların sayı değerleri aynıdır.

Soru: Tayfun'un hesap yaparken bulduğu sayılar hesap makinelerinde görülmektedir. Bu sayılardaki 4 rakamlarının basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 400 000 + 4 = 400 004
B) 40 000 + 40 = 40 040
C) 400 000 + 40 = 400 040
D) 40 000 + 4 = 40 004

Soru: Yukarıdaki abaküste gösterilen sayı için hangisi yanlıştır?
A) Abaküsteki sayı 43 202'dir.
B) Birler ve yüzler basamağındaki rakamların basamak değerleri birbirine eşittir.
C) Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ile sayı değeri aynıdır.
D) Abaküsteki sayının okunuşu “kırk üç bin iki yüz iki”dir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar